Năm 2004, gia đình thống nhất giao cho mẹ con bà sử dụng và quản lý sử dụng ổn định, không tranh chấp. 

Thế nhưng, đến ngày 18/3/2019, gia đình bất ngờ nhận được thông báo của UBND phường Vân Phú yêu cầu tháo dỡ nhà để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án làm đường Nguyễn Tất Thành, trong khi gia đình chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về việc thu hồi đất cũng như phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất...

Báo Thanh tra đã chuyển đơn của bà đến UBND TP Việt Trì để xem xét giải quyết.

Ngày 11/3/2020, UBND TP Việt Trì đã có Văn bản số 603/UBND-VP phúc đáp về việc đã giải quyết thỏa đáng đề nghị của bà Điền Thị Xuân Thanh liên quan đến việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Nguyễn Tất Thành. Trước đó, ngày 17/2/2020, bà Điền Thị Xuân Thanh đã rút đơn khiếu nại.

B.B.Đ