Trước đó, ngày 29/2/2024, Báo Thanh tra phản ánh huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng bố trí bà Bùi Thị Ngọc Hà, học chuyên ngành “bảo quản chế biến nông sản” làm công chức địa chính xã Thiên Hương, đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của nhiều người. Đặc biệt là nhà ông Lã Văn Kiên tại khu Ao cá thôn 8, xã Thiên Hương, được bà Hà chỉ dẫn, xác định mốc giới xây dựng nhà ở không đúng, chồng lấn vào thửa đất của bà Đoàn Thiên Hương, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, khiếu kiện kéo dài từ năm 2020 đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. 

Tại Văn bản 856 của huyện Thủy Nguyên có nêu áp dụng Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định tuyển dụng về công chức xã, phường, thị trấn, tại mục c, khoản 1, Điều 3: Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức trách và tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn, tại mục c, khoản 1, Điều 2 quy định: Trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức đảm nhiệm.

Bà Bùi Thị Ngọc Hà học ngành “bảo quản chế biến nông sản” có mã ngành 304 thuộc khoa công nghệ thực phẩm, sau này thuộc nhóm ngành công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm có mã ngành D540104 là một ngành chế biến nông sản thực phẩm sau thu hoạch chứ không thuộc nhóm ngành nông nghiệp có mã ngành D620101 hay sinh học ứng dụng.  

Ngành bảo quản và chế biến nông sản (ngành công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm) có đặc thù ngành chuyên nghiên cứu, đánh giá các hao hụt sau thu hoạch, đưa ra các biện pháp giảm tổn thất trong bảo quản nông sản, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới từ nông sản, chế biến ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng.

Theo các quy định trên, bà Hà được UBND huyện Thủy Nguyên tuyển dụng vào vị trí công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) không phù hợp với bằng cấp chuyên môn được đào tạo, không phù hợp với các điều kiện tuyển dụng theo quy định tại các thông tư, nghị định đã ban hành tại thời điểm tuyển dụng.

Sau khi tuyển dụng, huyện Thủy Nguyên đã bố trí bà Hà làm công chức địa chính xã Thiên Hương là chưa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm phải học chuyên ngành nông nghiệp.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay huyện Thủy Nguyên vẫn chưa thực hiện việc rà soát, khắc phục các sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức phải hoàn thành trước ngày 31/12/2020. Quá thời hạn trên, các trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng mà chưa hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục hoặc mới bị phát hiện thì đều phải thu hồi quyết định tuyển dụng và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình công tác sau khi được tuyển dụng, bà Hà không bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, không bổ sung bằng cấp phù hợp với vị trí chức danh địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường.

Việc tổ chức, phân công nhiệm vụ cho bà Hà làm địa chính xã Thiên Hương không đúng với bằng cấp chuyên môn được đào tạo dẫn đến nhiều sai phạm trong quản lý như: Việc giao đất ngoài thực địa, xác định vị trí mốc giới thửa đất không đúng cho ông Lã Văn Kiên, gây khiếu kiện kéo dài từ năm 2020 đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đối với dự án nông thôn mới kiểu mẫu, bà Hà là người chỉ cắm mốc giới làm đường vào đất thổ cư của các hộ dân, mà không cắm mốc giới ưu tiên sang đất nông nghiệp, đất công ích do UBND xã quản lý, gây tổn thất tài sản của người dân, lãng phí ngân sách Nhà nước trong việc hỗ trợ đền bù và cũng đang bị kiện cáo, vì nhiều người dân không đồng ý hiến đất thổ cư xây dựng đường.

Qua những thông tin trên, Báo Thanh tra đề nghị Sở Nội vụ, UBND thành phố Hải Phòng rà soát lại quy trình, quy định tại Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ ngày 15/6/2020 đã ban hành, về quy trình tuyển dụng công chức địa chính xã của bà Bùi Thị Ngọc Hà theo đúng quy định của pháp luật.

Kim Thành