Để làm rõ nội dung phản ánh của công dân, phóng viên đã liên hệ với Sở Nội vụ và được Chánh Văn phòng Sở Nội vụ cùng phòng chuyên môn cho biết: Bà Bùi Thị Ngọc Hà được UBND huyện Thủy Nguyên tuyển dụng ngày 1/6/2013, là lớp nguồn Khóa 1 huyện Thủy Nguyên vào chức danh công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Lâm Động. Trình độ đại học ngành bảo quản chế biến nông sản, có học trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Năm 2014, xét duyệt vào biên chế công chức địa chính, đến tháng 8/2015 chuyển về xã Thiên Hương với chức danh văn phòng - thống kê.

Từ tháng 5/2017 đến nay chuyển sang chức danh địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Thiên Hương.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tiêu chuẩn công chức cấp xã phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 112/ 2011/NĐCP ngày 5/12/2011 của Chính phủ quy định: Đối với các công chức văn phòng - thống kê, địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội: Phải có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo điểm b, Khoản 4, Điều 3, Quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hải Phòng quy định: Địa chính - xây dựng- đô thị và môi trường (đối với phường thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường (đối với xã): Phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các nhóm ngành chuyên môn: Địa chính; xây dựng; giao thông - vận tải; quản lý đất đai; kiến trúc; tài nguyên - môi trường; thủy sản, sinh học, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngành “Bảo quản chế biến nông sản” là một ngành chế biến nông sản thực phẩm sau thu hoạch chứ không thuộc nhóm ngành Nông nghiệp hay Sinh học ứng dụng.

Theo phân công nhiệm vụ tại Thông báo số 62a/TB-UBND và Thông báo số 152/TB-UBND của xã Thiên Hương về việc “phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức UBND xã Thiên Hương giai đoạn 2021-2026”: Công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường đảm nhiệm nhiều nội dung công việc, chịu trách nhiệm kiểm tra phát hiện các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai - xây dựng - nông nghiệp. Lập biên bản các hành vi vi phạm thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường trên địa bàn xã.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa giới hành chính, kiểm kê xác định nguồn gốc đất, lập phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án thu hồi đất trên địa bàn xã.

Hướng dẫn các tổ chức, công dân về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện các hồ sơ về đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản cho nhân dân theo quy định.

Theo các quy định trên, bà Bùi Thị Ngọc Hà học ngành bảo quản chế biến nông sản được UBND huyện tuyển dụng vào vị trí địa chính là không phù hợp với chức danh địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường.

Qua tìm hiểu của phóng viên, từ khi bà Hà tuyển dụng và được bố trí công chức địa chính cấp xã Thiên Hương, người dân trong xã đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định vị trí đất, đặc biệt là những người dân đã mua đất tại Khu Ao cá thôn 8, bà Hà đã chỉ dẫn, xác định không đúng vị trí cho công dân theo bản đồ phân lô, tổng số 30 hộ gia đình, cá nhân được giao đất, xây dựng nhà ở, đã gây nên kiện cáo kéo dài từ năm 2020 đến nay, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nguời dân, gây mất đoàn kết trong dân, ảnh hưởng tới uy tín chính quyền xã, ảnh hưởng tới tình hình an ninh, trật tự trong xã.

Trong 27/30 lô được UBND huyện ban hành Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 29/11/2004 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu Ao cá thôn 8 xã Thiên Hương, hiện nay vẫn còn 2 hộ là bà Đoàn Thiên Hương và ông Lã Văn Kiên đang kiến nghị vẫn chưa được UBND xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên giải quyết dứt điểm.

Về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn 8 trên địa bàn xã Thiên Hương, Báo Thanh tra nhận được phản ánh của người dân về việc bà Hà là công chức địa chính xã, là người chỉ cắm mốc giới đường nông thôn mới kiểu mẫu cho đơn vị đo vẽ bản đồ quy hoạch chồng lấn vào đất thổ cư của các hộ dân mà không cắm mốc giới ưu tiên sang đất nông nghiệp, đất công ích do UBND xã quản lý, đã gây tổn thất tài sản của người dân, lãng phí ngân sách Nhà nước trong việc hỗ trợ bồi thường, còn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống của người dân khi đến UBND xã làm thủ tục tách thửa kéo dài nhiều tháng, gây khó khăn, bức xúc cho người dân trong xã.

Làm việc với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Thiên Hương Lê Đăng Thành và bà Bùi Thị Ngọc Hà - công chức địa chính xã đều công nhận có các vụ việc trên, hiện nay các cơ quan chức năng đang thụ lý giải quyết.

Rõ ràng, qua việc tuyển dụng bà Hà và nhiều vụ việc liên quan đến đất đai mà bà Hà tham mưu giải quyết tại xã Thiên Hương, cho thấy nghiệp vụ chuyên môn của bà Hà chưa đáp ứng được công việc được giao. Đề nghị Sở Nội vụ rà soát lại quy trình tuyển dụng công chức địa chính của bà Hà có đúng với quy định của pháp luật chưa và có phù hợp với Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ ngày 15/6/2020 hay không? Cơ quan có thẩm quyền cần rà soát phân biệt rõ chuyên ngành đào tạo “Bảo quản chế biến nông sản” có thuộc nhóm ngành được tuyển dụng vào chức danh địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường theo quy định không? Nếu chưa đủ điều kiện thì phải thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Kim Thành