Năm học 2023, Trường Đại học Điện lực dự kiến tuyển sinh 3.650 chỉ tiêu, tăng khoảng 300 với năm ngoái.

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tuyển nhiều nhất với 550 sinh viên; tiếp theo là ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 500 sinh viên.

Đối với xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh (học bạ), thời gian nhận hồ sơ đợt 1 từ 1/3/2023 đến 20/6/2023; chiếm 35% chỉ tiêu tuyển sinh.

Đối với xét tuyển kết hợp, chiếm 5% tổng chỉ tiêu tuyển sinh, gồm 2 nhóm: Nhóm 1: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với kết quả học tập (học bạ) 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển. Thời gian nhận hồ sơ từ 1/3/2023 đến 20/6/2023.

Nhóm 2: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT còn lại trong tổ hợp xét tuyển.

Đối với xét tuyển dựa vào kết quả của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức, chiếm 55% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

Thời gian nhận hồ sơ theo quy định của và Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Điện lực.

Đối với xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023, thời gian nhận hồ sơ đợt 1 từ 1/3/2023 đến 20/6/2023, chiếm 5% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

Đối với xét tuyển thẳng: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Điều 8 của Quy chế tuyển sinh ban hành theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; chỉ tiêu không giới hạn.

Nguyên tắc chung xét tuyển, thí sinh đăng ký xét tuyển theo ngành đào tạo/mã ngành; điểm trúng tuyển xác định theo ngành đào tạo/mã ngành; không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.

Xét tuyển theo mức độ ưu tiên từ cao xuống thấp trong các nguyện vọng đã đăng ký. Nếu đã trúng tuyển nguyện vọng có ưu tiên cao hơn, thí sinh sẽ không được xét các nguyện vọng có mức độ ưu tiên tiếp theo.

Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu xét tuyển; Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển ngoài các quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Nếu xét tuyển theo từng phương thức xét tuyển chưa đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sau; điểm xét tuyển theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT và một năm kế tiếp.

Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau: Điểm ưu tiên = [(30 - tổng điểm đạt được)/7,5] x mức điểm ưu tiên theo quy định.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học và nhập học trong thời gian quy định theo thông báo của Trường. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học và nhập học được xem như từ chối nhập học tại Trường.

Năm 2023, học phí áp dụng với khối Kinh tế là 15,7 triệu đồng, khối Kỹ thuật 17,5 triệu đồng, áp dụng theo Nghị định 81 của Chính phủ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, thí sinh tìm hiểu tại Thông báo số 254/TB-ĐHĐL ngày 14/02/2023 về Phương án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023, xem chi tiết tại https://epu.edu.vn/chi-tiet-tin/thong-bao-phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023-13562.html.

Điểm chuẩn 2022 theo kết quả thi tốt nghiệp của Trường Đại học Điện lực dao động từ 16 - 24,65.

Ngành Thương mại điện tử lấy cao nhất; một số ngành có điểm chuẩn trên 24 là: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.

Ngưỡng thấp nhất tại các ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

Trọng Tài