UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, tất cả người từ các địa phương khác vào Quảng Ninh hoặc người Quảng Ninh từ các địa phương khác trở về tỉnh phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu; thực hiện khai báo y tế, quét mã QR, quét mã căn cước công dân hoặc mã thẻ định danh tại các chốt kiểm soát thông tin ra vào tỉnh.

Đối với người đến, về từ vùng cấp độ 1 (vùng xanh): Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh), người được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định cần theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về đến địa phương.

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc tiêm đủ liều vắc xin nhưng chưa qua 14 ngày (tính từ mũi tiêm cuối) phải theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương.

Đối với người đến, về từ vùng cấp độ 2 (vùng vàng) và vùng cấp độ 3 (vùng cam): Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh), người được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định phải thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục theo dõi sức khoẻ 14 ngày; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7 trong thời gian cách ly y tế.

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc tiêm đủ liều vắc xin nhưng chưa qua 14 ngày (tính từ mũi tiêm cuối): Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ 14 ngày; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7, 14 trong thời gian cách ly y tế.

Đối với người đến và về từ vùng cấp độ 4 (vùng đỏ): Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ, không được di chuyển ra khỏi địa phương đang thực hiện giãn cách, phong toả.

Trường hợp bất khả kháng phải về: Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh), người được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định phải thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục theo dõi sức khoẻ 14 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7, 14 trong thời gian cách ly y tế.

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc tiêm đủ liều vắc xin nhưng chưa qua 14 ngày (tính từ mũi tiêm cuối): Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7, 14 trong thời gian cách ly y tế.

Đối với người đến, về Quảng Ninh từ các vùng cấp độ nêu trên và ở Quảng Ninh trong thời gian dưới 7 ngày: Do không thực hiện đủ việc cách ly, theo dõi sức khoẻ đủ ít nhất 7 ngày, yêu cầu phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh); trừ những trường người dưới 18 tuổi và người chưa đủ điều kiện tiêm chủng.

Về việc đón người lao động từ các tỉnh, TP khác đến Quảng Ninh: Người lao động có nhu cầu vào Quảng Ninh làm việc không bắt buộc phải tiêm đủ liều vắc xin nhưng phải thực hiện việc kiểm soát, cách ly theo quy định.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, khi cần đưa người, đưa lao động hoặc có đối tác cần vào tỉnh để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động, làm việc… thì đơn vị thực hiện đón người lao động, có văn bản đề nghị UBND cấp huyện nơi cần đến chấp thuận.

UBND cấp huyện khi nhận được đề nghị, căn cứ vào các quy định hiện hành của tỉnh về phòng, chống dịch để hướng dẫn, hỗ trợ, thực hiện; có văn bản chấp thuận và gửi đến địa phương nơi có chốt kiểm soát thông tin ra vào tỉnh để tạo điều kiện cho người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh; đồng thời, có trách nhiệm quản lý, thực thi theo qui định.

Đối với người từ Quảng Ninh ra tỉnh ngoài: Trong điều kiện diễn biến dịch bệnh ở nhiều địa phương còn phức tạp, tỉnh Quảng Ninh đề nghị người dân chưa tiêm đủ liều vắc xin cân nhắc khi đi ra khỏi tỉnh nếu như không có việc thật sự cần thiết.

Người ra khỏi tỉnh Quảng Ninh, phải thực hiện xét nghiệm và các yêu cầu khác theo quy định của địa phương nơi đến; khi trở về, phải thực hiện các quy định như đối với người đến Quảng Ninh.

Ngoài các quy định trên, nếu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang khi ra tỉnh ngoài phải được sự đồng ý bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Công nhân, người lao động trong tỉnh, ngoại tỉnh đi làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng, tỉnh Hải Dương có xe đưa đón hàng ngày của doanh nghiệp đã đăng ký với UBND các địa phương cấp huyện, hoặc Sở Giao thông vận tải không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2, nhưng yêu cầu các doanh nghiệp của 3 tỉnh, TP phải thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021.

Các trường hợp người thực hiện công vụ, đoàn ngoại giao, các nhà đầu tư; xe đến đón người hoàn thành cách ly và các trường hợp thực sự cần thiết: Giao chủ tịch UBND các địa phương quyết định và chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm phòng, chống dịch; riêng đoàn ngoại giao thuộc thẩm quyền đón và làm việc của UBND tỉnh do UBND tỉnh quyết định.

Đối với người, phương tiện tham gia vận chuyển hàng hóa: Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ưu tiên, tạo mọi điều kiện cho xe chở hàng hoá (bao gồm cả hàng hoá thiết yếu và không thiết yếu) ra vào tỉnh để phục vụ sản xuất kinh doanh bảo đảm lưu thông hàng hóa, thông suốt, thuận lợi, không gây ách tắc, không làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Đối với lái xe, phụ xe của xe tải, xe công- ten- nơ chở hàng hóa liên tỉnh phải có kết quả xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính tối đa 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu tính đến khi vào tỉnh; khuyến khích đã tiêm 2 mũi vắc xin.

Trọng Tài