UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc chủ động hỗ trợ tốt nhất người Quảng Ninh từ các tỉnh, thành phía Nam trở về địa phương.

Công dân có nhu cầu trở về khẩn trương liên hệ (bằng điện thoại, tin nhắn, văn bản, thông qua người thân…), thông tin đến UBND cấp xã nơi cư trú. UBND cấp xã tổng hợp danh sách gửi UBND các huyện, thị xã, TP ngay khi nhận được thông tin từ người dân.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP nơi có người dân đăng ký trở về khẩn trương phối hợp cùng gia đình bố trí phương tiện đón công dân; bố trí lực lượng thường trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch của tỉnh để kịp thời tiếp nhận, đưa về địa phương (yêu cầu bố trí phương tiện phù hợp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, không bắt buộc sử dụng xe cứu thương; trường hợp người có phương tiện đi lại bằng ô tô đảm bảo an toàn phòng, chống dịch thì có thể cho phép di chuyển về nơi cách ly để giảm thiểu thời gian chờ đợi).

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; bố trí cách ly y tế tập trung hoặc tổ chức cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

Toàn bộ kinh phí thực hiện xét nghiệm sàng lọc (đối với cả trường hợp cách ly tập trung và cách ly y tế, theo dõi sức khoẻ tại nhà), kinh phí tổ chức cách ly tập trung (nếu có, bao gồm kinh phí ăn uống , lưu trú... ) của người dân trở về địa bàn do UBND các huyện, thị xã, TP bố trí; người dân không phải chi trả.

Trường hợp công dân thực hiện cách ly tại nơi cư trú có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, cần trợ giúp, UBND cấp xã chủ động nắm bắt thông tin, báo cáo UBND cấp huyện để có giải pháp hỗ trợ toàn bộ lương thực, thực phẩm thiết yếu để đảm bảo thực hiện cách ly an toàn, đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

UBND các địa phương có chốt kiểm soát chỉ đạo lực lượng kiểm soát chủ động bố trí khu vực phù hợp sẵn sàng để người dân chờ giải quyết thủ tục về tỉnh; thông tin đến UBND các huyện, thị xã, TP để thu xếp phương tiện (trong trường hợp người trở về không có phương tiện) đón người về địa phương và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

“Quá trình triển khai thực hiện cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả mọi công dân, hỗ trợ tối đa về thủ tục; đặc biệt lưu ý người già, phụ nữ có thai, trẻ em và các trường hợp đặc biệt cần trợ giúp khác” - UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

Cùng với đó, UBND các huyện, thị xã, TP có người từ vùng có dịch về địa phương, tổng hợp đề nghị Sở Y tế bố trí nguồn vắc xin tiêm ngay cho người dân theo chỉ định, quy định đối với các trường hợp người dân chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm đủ vắc xin.

Kịp thời hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn khi trở về địa phương về ăn ở, sinh hoạt, việc làm, đào tạo nghề, học tập... Tổng hợp các nội dung phát sinh, vượt thẩm quyền, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 cấp tỉnh và UBND tỉnh để giải quyết…

Trọng Tài