Hà Nội vẫn còn mầm bệnh trong cộng đồng và có nguy cơ lây lan
20:44 11/09/2020