Bộ trưởng Mai Tiến Dũng Chưa thể nói trước có kéo dài thời gian cách ly xã hội hay không