Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, trong quá trình thực hiện 2 kết luận thanh tra (Kết luận thanh tra số 1037 ngày 26/6/2019 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Hồ Chí Minh; Kết luận thanh tra số 757 ngày 13/5/2021 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với khu công nghiệp, khu đô thị, việc chuyển đổi nhà đất, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP Hồ Chí Minh) và 1 báo cáo (Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát số 332 ngày 9/12/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý quy hoạch, giao đất, thực hiện đầu tư các dự án thuộc khu tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm) cho thấy, UBND TP Hồ Chí Minh đã có nhiều văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kết luận thanh tra.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan đã có nhiều văn bản tham gia ý kiến theo từng lĩnh vực, nội dung trong kết luận thanh tra báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các cuộc họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với kiến nghị của UBND TP Hồ Chí Minh.

“Tuy nhiên, do sai phạm trong việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm phức tạp, kéo dài trong nhiều năm nên đến thời điểm hiện nay còn một số nội dung còn chưa được giải quyết dứt điểm. Bộ Xây dựng đã có 10 báo cáo tham gia ý kiến và báo cáo Thủ tướng Chính phủ liên quan đến những tồn đọng này” - báo cáo nêu.

Ngoài các nội dung cùng các bộ, ngành phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh khắc phục thực hiện kết luận thanh tra, Bộ Xây dựng đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của bộ đối với các nội dung liên quan đến việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thực hiện Công văn số 5467 ngày 12/3/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Xây dựng đã tiến hành kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện đầy đủ chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng, thanh tra, kiểm tra, để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, có 9 đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng gồm Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Kinh tế Xây dựng; Cục Phát triển đô thị; Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã nghiêm túc thực hiện kiểm điểm liên quan đến trách nhiệm theo từng lĩnh vực.

Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng cũng đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, nhận thức rõ bài học kinh nghiệm và quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp nâng cao năng lực, khắc phục kịp thời các hạn chế, khuyết điểm.

“Nội dung kiểm điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đều được sự thống nhất cao của các đồng chí đại diện các ban của Đảng và đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1216 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương” - báo cáo nêu.

Ngày 3/6/2020, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã có Báo cáo số 194 về kết quả thực hiện Công văn số 5467 gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

leftcenterrightdel
Quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đã có nhiều sai phạm. Ảnh: TQ 

Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1037 ngày 26/6/2019 của Thanh tra Chính phủ, theo Bộ Xây dựng, các kiến nghị đã được nghiêm túc thực hiện.

Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 757 ngày 13/5/2021 của Thanh tra Chính phủ, nội dung không kiến nghị đến nhiệm vụ của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, trước khi Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận số 757, bộ đã có 4 văn bản đối với Dự thảo “Kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với khu công nghiệp, khu đô thị; việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP Hồ Chí Minh của Thanh tra Chính phủ”.

Kết quả thực hiện Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát số 332 ngày 9/12/2020 của Thanh tra Chính phủ, những kiến nghị thuộc lĩnh vực của Bộ Xây dựng đã được phối hợp thực hiện.

Quá trình phối hợp với các bộ, ngành, UBND TP Hồ Chí Minh trong việc khắc phục sau thanh tra, kết quả kiểm tra việc xác định tiền sử dụng đất của các dự án trong khu đô thị mới Thủ Thiêm không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, để đảm bảo khách quan, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh xem xét một số phương án để xử lý đối với kết luận trong Báo cáo số 332 ngày 9/12/2020 liên quan đến xác định giá đất để áp dụng tính tiền sử dụng đất đối với Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt. Cụ thể:

Phương án thứ nhất: Tham khảo căn cứ tính, thu nộp tiền sử dụng đất của các dự án trên địa bàn khu đô thị mới Thủ Thiêm cùng thời điểm với việc triển khai dự án của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt để có thêm thông tin xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền.

Phương án thứ hai: Nghiên cứu nội dung đề xuất của Kiểm toán Nhà nước về việc đề nghị báo cáo cơ quan có thẩm quyền “cho phép tính số tiền tạm nộp 712 tỷ đồng mà Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt đã nộp năm 2017 là tiền sử dụng đất tương ứng với tỷ lệ diện tích đất sử dụng mà công ty phải nộp của toàn bộ dự án tại thời điểm năm 2017, phần diện tích còn lại sẽ yêu cầu doanh nghiệp thực hiện theo nghĩa vụ tài chính theo phương án giá đất đã phê duyệt tại thời điểm giao đất”.

Đồng thời đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh rà soát lại các căn cứ cũng như tình hình thực tế của dự án, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Chính trị về chủ trương để xử lý đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

“Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn UBND TP Hồ Chí Minh tập trung, khẩn trương đẩy mạnh tiến độ khắc phục, xử lý các sai phạm theo Kết luận thanh tra số 1037 ngày 26/6/2019; Kết luận thanh tra số 757 ngày 13/5/2021 và Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát số 332 ngày 9/12/2020 của Thanh tra Chính phủ” - Bộ Xây dựng khẳng định.

Trần Quý