Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đang triển khai thực hiện nội dung Kết luận Thanh tra số 1325/KL-TTCP ngày 4 tháng 8 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ, trong đó có nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và chỉ đạo  của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 6393/VPCP-V.I ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài chính chủ trì cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc, trao đổi thống nhất về thủ tục với Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC) để hoàn trả toàn bộ số tiền do Tổng công ty đã nộp vào ngân sách Thành phố trong quá trình thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu đề xuất, trình UBND thành phố thu hồi các quyết định bán nhà, giao đất cho PVC và Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Sở Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành và chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố tổ chức thu hồi, quản lý diện tích đất tại địa chỉ nêu trên; lập phương án sử dụng đất theo quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố.

Được biết, cơ sở nhà, đất tại 69 Nguyễn Du, có diện tích nhà 655,6m2, diện tích đất là 596,7m2, trước khi PVC mua theo chỉ định, cơ sở nhà, đất tại số 69 Nguyễn Du là tài sản thuộc sở hữu nhà nước do Công ty Quản lý và Phát triển nhà thuộc Sở Xây dựng Hà Nội quản lý, PVN đã thuê làm văn phòng làm việc đến đầu năm 2008.

Tháng 8/2009, UBND thành phố Hà nội có Văn bản số 8086/UBND-KT xác định giá bán tài sản trên đất, giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 69 Nguyễn Du là 39,868 tỷ đồng. Sau khi, PVC nộp tiền, ngày 17/11/2009, UBND thành phố có Quyết định số 6031/QĐ-UBND thu hồi đất tại số 69 Nguyễn Du giao cho PVC. PVC tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cơ sở 69 Nguyễn Du. Ngày 31/12/2009, PVC ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành với giá trị 95,949 tỷ đồng. Ngày 20/4/2016, UBND thành phố có Quyết định số 1860/QĐ-UBND thu hồi đất tại số 69 Nguyễn Du giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản Hợp Thành để cải tạo xây dựng Toà nhà văn phòng 69 Nguyễn Du.

Sau khi phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến quá trình chuyển nhượng đất, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội phối hợp với PVN rà soát để thu hồi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thu hồi cơ sở nhà đất này. Đến thời điểm 31/10/2020 chưa thực hiện được việc thu hồi thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Long