Báo cáo của Sở Y tế Lào Cai cho biết, ngay sau khi có Kết luận thanh tra số 02/KL-TT ngày 30/3/2022 của Thanh tra tỉnh Lào Cai kết luận về việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19, sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị được thanh tra tổ chức khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra.

Yêu cầu các đơn vị tổ chức họp rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn và việc xây dựng giá dịch vụ xét nghiệm chưa đúng với Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND ngày 15/6/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai quy định giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Kết quả khắc phục tồn tại, năm 2020 - 2021, Sở Y tế Lào Cai chỉ tổ chức kiểm tra lồng ghép nội dung liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 với các cuộc kiểm tra khác đối với các đơn vị trực thuộc, chưa thực hiện kiểm tra, thanh tra các gói thầu mua sắm.

Lý giải vấn đề này, Sở Y tế Lào Cai cho biết, giai đoạn từ năm 2020 - 2021, nhiều cơ quan, đơn vị đã tiến hành thanh tra, kiểm toán đối với các đơn vị trong ngành Y tế: Kiểm toán Nhà nước khu vực X, Bộ Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai và Thanh tra tỉnh Lào Cai cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các nội dung thời kỳ từ năm 2018 - 2020.

Hàng năm, Sở Y tế Lào Cai cũng đã xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra, dự kiến đối tượng thanh tra hành chính (có nội dung thanh tra đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất) tại các đơn vị y tế trực thuộc gửi Thanh tra tỉnh.

Quá trình xử lý chồng chéo đã bị dừng do trùng lặp đối tượng thanh tra với Thanh tra tỉnh Lào Cai, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai và một sở, ngành (Văn bản số 752/TT-VP ngày 2/12/2020 của Thanh tra tỉnh về việc xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra trong năm 2021).  

Trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trong những năm tiếp theo. 

Đối với nội dung Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Lào Cai chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Y tế Minh Nhật trúng 2 gói thầu, về hồ sơ năng lực, theo báo cáo giải trình của CDC, Công ty TNHH Y tế Minh Nhật có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng theo văn bản yêu cầu cung cấp hồ sơ năng lực của đơn vị.

Khi được đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến Công ty TNHH Y tế Minh Nhật, đại diện CDC Lào Cai cho biết, hiện hồ sơ Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Lào Cai quản lý nên hẹn cung cấp sau.

Bên cạnh đó, hồ sơ năng lực của các nhà thầu khác đã được CDC lưu đầy đủ các giấy tờ là bản phô tô có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. 

Về nội dung một số hồ sơ tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) chỉ có bản phô tô, chưa có bản gốc để đối chiếu được thể hiện tại một số gói thầu có mặt hàng nhập khẩu tại CDC Lào Cai; mặt hàng kit tách hạt nhập khẩu từ Mỹ thiếu tờ khai hải quan chưa đóng vào hồ sơ pháp lý của gói thầu: CDC đã lưu tờ khai hải quan vào hồ sơ gói thầu theo quy định. 

Trung tâm Y tế huyện Bắc Hà đã thực hiện khắc phục xây dựng giá dịch vụ test nhanh Covid-19 trong thời gian tiếp theo đúng quy định và đã thực hiện nộp đủ số tiền 4,45 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước. Đơn vị đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm về việc xây dựng giá dịch vụ test nhanh theo kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra.

Các đơn vị khác được nêu trong kết luận cũng đã họp rút kinh nghiệm và sắp xếp lại nơi đặt trang thiết bị phù hợp; sử dụng thiết bị hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch. Ưu tiên các hàng hóa, vật tư, hóa chất có điều kiện bảo quản đặc biệt để bố trí kho hoặc khu vực riêng để bảo quản.

Nam Dũng