Kết quả rà soát các dự án cho thấy, từ năm 2018 đến năm 2019, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo Sở TN&MT và các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra 49 dự án sử dụng đất, phát hiện 21 dự án chậm triển khai, 1 dự án sử dụng đất sai mục đích. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang xem xét việc cho gia hạn sử dụng đất đối với 8 dự án; Sở TN&MT đã có văn bản thông báo và hướng dẫn cho các tổ chức thực hiện các thủ tục để gia hạn sử dụng đất đối với 13 dự án và giao Thanh tra Sở xem xét, tham mưu việc xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với 1 dự án theo quy định của pháp luật.

Đối với 11 dự án sử dụng đất khu vực ven biển, chậm đưa đất vào sử dụng, vi phạm quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 được nêu tại Kết luận số 690/KL-BTNMT ngày 12/2/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 2271/UBND-VP ngày 14/3/2018 chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan đang tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện đối với dự án đầu tư cụm du lịch Núi Lớn - Núi Nhỏ và cáp treo TP Vũng Tàu do Công ty Cổ phần Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư, công ty có ý kiến đối với Kết luận thanh tra số 690/KL-BTNMT như sau:

Đối với công trình cáp treo thành phố Vũng Tàu, việc công ty không xây dựng nhà ga số 3 là do năm 2013 đã thay đổi quy hoạch, không còn nhà ga số 3, diện tích này hiện nay đã làm vườn hoa theo đúng quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh. Việc chưa xây dựng khu thủy cung (diện tích 30.000m2) là do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao vị trí, diện tích đất cho công ty để thực hiện dự án không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cho thuê đất, nên thực tế không thực hiện được.

Đối với khu du lịch Núi Lớn, diện tích 19.656m2 mà UBND tỉnh đã giao cho công ty thì tại thời điểm thanh tra công ty đã xây dựng các công trình theo quy hoạch; diện tích còn lại mà UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi đất tại Quyết định số 3262 ngày 20/9/2005 (được điều chỉnh lại tại Quyết định số 668 ngày 12/2/2007, diện tích là 158.328,7m2) và tại Quyết định số 4707 ngày 26/12/2006, diện tích là 181.100m2, thì tại thời điểm thanh tra chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng và chưa giao đất để thực hiện dự án, vì vậy kết luận thanh tra cho rằng công ty không xây dựng công trình theo tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư, vi phạm quy định là chưa phù hợp với quy định của pháp luật đất đai.

Đối với khu du lịch Núi Nhỏ, diện tích 164.358m2 đất theo Quyết định thu hồi đất số 1045 ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tại thời điểm thanh tra và đến nay chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chưa có quyết định giao đất cho công ty thuê để thực hiện dự án, đến năm 2013 thì hạng mục này không còn phù hợp quy hoạch. Vì vậy, kết luận thanh tra cho rằng, trên diện tích này công ty không xây dựng công trình theo tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư, vi phạm quy định Điều 64 Luật Đất đai là chưa phù hợp với quy định của pháp luật đất đai.

Đối với dự án đầu tư cụm du lịch Núi Lớn - Núi Nhỏ và cáp treo TP Vũng Tàu do Công ty Cổ phần Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư, đến nay đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng xong đối với 127.953m2/159.633m2 đất theo Quyết định thu hồi đất số 3262 ngày 20/9/2005 được điều chỉnh lại tại Quyết định số 668 ngày 12/2/2007, diện tích thu hồi 158.328,7m2, diện tích này UBND tỉnh chưa có quyết định cho công ty thuê để thực hiện dự án (theo quy hoạch diện tích này là khu biệt thự Đồi Mây, khu C). Diện tích đất còn lại 31.680m2/159.633m2 theo Quyết định thu hồi đất số 668 và diện tích 181.100m2 đất theo Quyết định thu hồi đất số 4707 ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh, đến nay vẫn chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tại khu du lịch Núi Nhỏ với diện tích 164.358m2, đến nay chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và không còn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Đối với dự án khu du lịch Biển Xanh Vũng Tàu, do Công ty TNHH Khu du lịch Biển xanh Vũng Tàu làm chủ đầu tư, diện tích 72.183m2 đất (giai đoạn 2) tại khu Chí Linh - Cửa Lấp, phường 11, TP Vũng Tàu chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng, Sở TN&MT đã đề nghị công ty thực hiện ký quỹ đảm bảo đầu tư theo quy định và nếu có nhu cầu sử dụng đất, phải có văn bản gửi đến UBND tỉnh để được xem xét gia hạn sử dụng đất đối với phần diện tích 32.831m2 (giai đoạn 1) và xin được tiếp tục thực hiện dự án đối với phần diện tích giai đoạn 2 này theo hình thức thu hồi đất, cho thuê đất theo quy định. Tuy nhiên, đến nay, công ty vẫn chưa triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Sở TN&MT.

Đối với khu du lịch Biển Xanh Vũng Tàu, do Công ty TNHH Khu du lịch Biển Xanh Vũng Tàu làm chủ đầu tư, đến nay, vẫn chưa triển khai thực hiện theo hướng dẫn. Sở TN&MT đã kiến nghị UBND tỉnh (tại Văn bản số 1186 ngày 1/3/2019 và Văn bản số 3820 ngày 3/7/2019) xem xét việc thu hồi diện tích đất này theo quy định của pháp luật.

Đối với dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng Biển Phi Lao, do Công ty TNHH Lộc Phúc làm chủ đầu tư, đến nay, chưa báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện theo yêu cầu ngày 2/4/2018 của Sở TN&MT.

Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của khu du lịch Minh Trí do Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Minh Trí làm chủ đầu tư, đến nay, chưa báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện theo đề nghị của Sở TN&MT tại Văn bản số 1543a ngày 2/4/2018.

Kết luận 690 yêu cầu các chủ đầu tư dự án: Khu du lịch giải trí phức hợp Hồ Tràm, cụm du lịch Núi Lớn - Núi Nhỏ và cáp treo Vũng Tàu, khu du lịch Blue Sapphire Resort, khu du lịch Gió Biển, khu du lịch sinh thái Biển Hồ Cốc, khu du lịch Mặt trời Buổi Sáng, khu du lịch Minh Trí, khu du lịch Bến Thành Long Hải, khu du lịch Hồng Phúc tập trung xây dựng các hạng mục còn lại của dự án theo quy hoạch đã phê duyệtTuy nhiên,  đến nay các tổ chức sử dụng đất nêu trên vẫn chưa có báo cáo tiến độ, kết quả triển khai đến Sở TN&MT.

Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các tồn tại nêu trong kết luận thanh tra tiếp tục khắc phục các nội dung tồn tại mà đến nay chưa được khắc phục xong.

Bảo Anh