Thanh tra tỉnh Tiền Giang kiến nghị, đối với Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ, hiện tại quy định có nhiều cách chọn giá gói thầu (03 báo giá, Bộ Y tế công bố, trúng thầu không quá 06 tháng...), do đó cần sửa đổi theo hướng quy định chọn lựa giá tối ưu nhất có lợi cho ngân sách Nhà nước khi tiến hành lập giá gói thầu và quy định tính chất pháp lý đối với giá mua của cơ quan thẩm quyền được công bố.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 8, Điều 6 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo hướng xác định và giao cho nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu nhưng vẫn kiểm tra đánh giá giá gói thầu theo quy định tại thời điểm giao thầu.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung tiết a, khoản 3, Điều 8 Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập "khi lập dự toán giá gói thầu, cơ sở y tế phải tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng trước đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Bộ Y tế để làm cơ sở xây dựng đơn giá của từng trang thiết bị y tế" theo hướng quy định cụ thể phương pháp chọn giá đối với mặt hàng có dãy giá trong vòng 12 tháng để tránh các trường hợp nâng giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hạn chế tiêu cực trong đấu thầu.

Thực tế cho thấy, nhiều gói thầu căn cứ vào quy định này và giá mua chệnh lệch còn cao so với giá đã mua, giá được công bố cũng chưa hoàn toàn chính xác (như trường hợp của Công ty Việt Á).

leftcenterrightdel
Nhiều gói thầu có giá trúng thầu cao hơn nhiều lần so với giá nhập khẩu. Ảnh: TQ 

Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 về nội dung “trong trường hợp cấp bách” là những trường hợp nào. Hướng dẫn cách thức tổ chức “xác định nhà thầu” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; quy định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải có tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu và hồ sơ công khai giá trước đó.

Kiến nghị Bộ Y tế kiểm soát giá kê khai, giá nhập khẩu khi đăng ký kê khai trước khi hàng hóa nhập khẩu lưu hành tại Việt Nam và cập nhật khi thay đổi giá đã kê khai. Hướng dẫn cụ thể về danh mục các loại vật tư y tế để xác định rõ thẩm quyền trong việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Kiến nghị Bộ Tài chính quy định trong tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải sử dụng phương pháp hàng hóa nhập khẩu. Ban hành quy định về quy trình thành lập hội đồng thẩm định giá Nhà nước tại địa phương và phương pháp để tiến hành thẩm định lại giá do doanh nghiệp tư nhân thẩm định giá. Quy định về cách thức thẩm định giá gói thầu tại giai đoạn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong mua sắm hàng hóa. Quy định cụ thể về cơ sở lập dự toán, quy trình lấy báo giá để làm cơ sở lập dự toán gói thầu mua sắm hàng hóa.

Trần Quý