Trước đó, Kết luận Thanh tra số 1839/KL-SYT ngày 13/5/2022 của Thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa chỉ rõ: Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc thực hiện bổ nhiệm lại chưa đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 51 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Năm 2021, đơn vị chưa bố trí đủ nhân lực, người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm việc tại Khoa Dinh dưỡng để đảm bảo khoa hoạt động theo đúng 24 chức năng, nhiệm vụ quy định tại Thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.

Việc chuyển Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn về Khoa Dinh dưỡng quản lý là không đúng quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trong đợt xét tuyển cán bộ viên chức tháng 1/2021 đơn vị còn có một số thiếu sót, tồn tại trong xây dựng đáp án đề thi phỏng vấn; lập biên bản mở niêm phong đề thi, nội dung ôn tập, tổ chức họp của các ban do hội đồng xét tuyển thành lập…

Thời điểm năm 2019, Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc ký kết hợp đồng với 3 bác sĩ và 1 điều dưỡng làm chuyên môn y tế ở các vị trí việc làm được xác định là viên chức vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, chưa thực hiện nghiêm quy định tại Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 9/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, thực hiện hợp đồng lao động với 7 bác sĩ dưới hình thức là một hợp đồng học việc không có quy định trong Bộ luật Lao động năm 2019…

Đáng chú ý, việc Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc thu giá xét nghiệm test nhanh Covid-19 từ ngày 1/7/2021 đến ngày 9/11/2021 bao gồm cả chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, sau khi trừ chi phí mua test nhanh xét nghiệm, thu số tiền 267.236.000 đồng chưa đúng với hướng dẫn tại điểm b Mục 2.1 Công văn số 5378/BYT-HTC ngày 7/7/2021 của Bộ Y tế.

Đơn vị chưa thực hiện tổ chức đấu thầu dịch vụ: nhà ăn bệnh nhân, dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ và dịch vụ vệ sinh công nghiệp theo quy định tại Quyết định số 6197/2017/QĐ-BYT ngày 16/10/2016 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn quản lý dịch vụ thuê khoán ngoài bệnh viện và các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Ngoài ra, đơn vị chưa lập Đề án Sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê đối với dịch vụ nhà ăn của bệnh nhân theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Mua máy nội soi tai mũi họng, máy monitor và máy hơi đôi chưa đảm bảo trình tự thủ tục trong hồ sơ mua sắm do khảo sát giá sau khi các bên đã ký kết hợp đồng mua bán; mua kit xét nghiệm nhanh Covid-19 chưa đảm bảo nội dung trong thư mời chào giá…

Thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa còn chỉ ra khá nhiều sai phạm, tồn tại ở Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc tại Kết luận số 1839/KL-SYT, ngày 13/5/2022.

Sau khi có kết luận thanh tra, Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc.

Văn Thanh