Báo cáo nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 2321 ngày 2/4/2021 và Kết luận thanh tra số 355 ngày 4/3/2021 của TTCP, trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tập trung, nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo các quy định của pháp luật.

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, vẫn để ra một số sai sót, bất cập trong việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn, nhất là trong lĩnh vực quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai…

Ngay sau khi nhận được kết luận thanh tra, ngày 17/3/2021, UBND tỉnh đã tổ chức họp chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các kiến nghị của TTCP, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, xử lý kỷ luật đối với các sai phạm (nếu có), khắc phục các tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác quản lý, SDĐ; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Ban hành Thông báo kết luận số 132 ngày 26/3/2021 để triển khai thực hiện.

UBND tỉnh thành lập tổ công tác theo dõi, giám sát thực hiện, báo cáo kết quả định kỳ vào ngày 15 hàng tháng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm tập thể và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân ông Nguyễn Văn Cao - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách có liên quan; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

Giao Sở Nội vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đố với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; tham mưu UBND tỉnh có văn bản trao đổi với Tổng cục Thuế xử lý trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền.

Báo cáo cũng nêu rõ, trong số 82 nội dung kết luận, kiến nghị phải thực hiện của TTCP, UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo thực hiện hoàn thành 13 nội dung; 26 nội dung đang tích cực triển khai và đã thực hiện hoàn thành một phần; 43 nội dung còn lại đang trong quá trình triển khai thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị và tổ công tác đang tiếp tục rà soát, tổng hợp và hoàn thành trong quý IV năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Văn bản số 2321.

Đối với từng nội dung cụ thể, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 8493 về việc đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch SDĐ thời kỳ 2011 - 2020; triển khai lập kế hoạch SDĐ 5 năm (2020 - 2025) cấp tỉnh, quy hoạch SDĐ giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch SDĐ năm 2021 cấp huyện.

UBND TP Huế đã ban hành Quyết định số 2975 ngày 8/6/2020 và Quyết định số 7263 ngày 5/11/2020 (điều chỉnh) về việc cho thuê đất tại 69 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, TP Huế và tiến hành ký Hợp đồng thuê đất số 01/2020/HĐTĐ ngày 10/7/2020 và Phụ lục hợp đồng ngày 5/11/2020.

Liên quan đến nội dung thu hồi và hủy kết quả quả đấu giá, quyết định của UBND tỉnh về việc gia hạn nộp tiền SDĐ, cấp giấy chứng nhận quyền (GCNQ) SDĐ tại 73 Nguyễn Huệ, TP Huế, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3243 ngày 17/12/2019 hủy kết quả đấu giá; ngày 9/7/2020, Sở TN & MT đã ban hành Quyết định 255 thu hồi và hủy GCNQSDĐ đã cấp.

UBND huyện Phú Vang đã kiểm tra và ban hành Quyết định số 1079, ngày 1/4/2020, về việc thu hồi diện tích 82,5 m2 đất tại xã Phú Mậu của ông Dương Sỹ Tuấn giao cho UBND xã Phú Mậu quản lý, sử dụng theo quy định; tiến hành kiểm tra, rà soát theo yêu cầu của TTCP đối với việc cho bà Trần Thị Thiên thuê đất tại xã Vinh Thái. Kết quả, tại thời điểm thanh tra, cơ sở chăn nuôi của bà Thiên chỉ tạm dừng hoạt động một thời gian do tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi và do hoàn cảnh khó khăn về gia đình, kinh tế (chồng bà Thiên là ông Lê Mai chết đột ngột tại cơ sở chăn nuôi trong quá trình Trang trại đang hoạt động). Thực tế, dự án đã được triển khai, SDĐ đúng mục đích.

Đối với nội dung yêu cầu khắc phục và truy thu tiền thuê đất theo quy định đối với 35 trường hợp hết thời hạn ổn định giá, chưa được điều chỉnh đơn giá thuê đất, Cục Thuế tỉnh đã ban hành đơn giá cho chu kỳ tiếp theo 26 đơn vị; UBND tỉnh đã quyết định thu hồi 6 đơn vị thuê đất; 2 đơn vị đã ngừng hoạt động; 1 đơn vị cho thuê tài sản trên đất không thuộc đối tượng thuê đất.

Liên quan đến công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi, theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, năm 2020, Sở TN & MT đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác cát sỏi của 2 doanh nghiệp phát hiện có các hành vi vi phạm như đưa hệ thống khai thác vào mỏ khi thiết kế mỏ chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; không báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; chiếm đất để thực hiện khai thác khoáng sản.

Chánh Thanh tra Sở TN & MT đã ban hành 2 quyết định xử phạt đối với Hợp tác xã Niềm tin Trường Sơn với tổng số tiền phạt là 88 triệu đồng; 1 quyết định xử phạt đối với Cty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Long Phụng với tổng số tiền phạt là 120 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 7,6 triệu đồng. Đến nay, 2 đơn vị đã chấp hành nghiêm túc quyết định xử phạt.

Các doanh nghiệp khai thác cát sỏi còn lại, Sở TN & MT đã có Thông báo yêu cầu lập thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường theo quy định của Luật Khoáng sản 2010. Đồng thời, có văn bản đề nghị Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương phối hợp thực hiện theo nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, đối với nội dung đề nghị giảm trừ quyết toán hơn 29,2 tỷ đồng do vi phạm về công tác quản lý, đầu tư xây dựng tại Dự án Cấp nước Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2011 - 2015 thuộc Chương trình Phát triển ngành Nước Việt Nam vay vốn ADB do Công ty Cổ phần Cấp nước làm chủ đầu tư, chủ đầu tư đã giảm trừ khi quyết toán công trình với số tiền trên (bao gồm 27,8 tỷ đồng do chủ đầu tư đã chủ động giảm trừ và đã báo cáo đoàn thanh tra; hơn 1,3 tỷ đồng do có sự khác nhau giữa quy định của ADB và Việt Nam).

Về kiến nghị thu hồi, quản lý và thanh toán cho nhà thầu theo đúng quy định vốn đầu tư của Dự án Cấp nước Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2011 - 2015, có tính đến giai đoạn 2020 thuộc Chương trình Phát triển ngành Nước Việt Nam vay vốn ADB số tiền hơn 12,4 tỷ đồng, chủ đầu tư (HueWACO) đã tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, của ADB và chấp hành ý kiến của đoàn thanh tra, đã thu hồi, quản lý và thanh toán cho nhà thầu theo đúng quy định toàn bộ số tiền hơn 12,4 tỷ đồng vào các kỳ thanh toán tháng 01/2020 và tháng 03/2020.

Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Nhật Tiến) tại Dự án Công viên Vườn địa đàng đã nộp bổ sung đầy đủ số tiền ký quỹ 635,729 triệu đồng về tài khoản giữ tiền ký quỹ của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã thu hồi đủ và nộp vào Kho bạc Nhà nước tỉnh số tiền 12 tỷ đồng của 3 dự án đã chấm dứt hoạt động.

Tại Dự án Khu phức hợp Thủy Vân 2, nhà đầu tư đã thực hiện thu hồi nộp vào tài khoản Kho bạc Nhà nước tỉnh tiền SDĐ tạm tính hơn 120 tỷ đồng; tại Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, nhà đầu tư đã nộp vào ngân sách số tiền 11.849 triệu đồng truy thu tiền SDĐ chung cư thương mại.

Bài 2: Nhiều nội dung còn dang dở

Giang Thân