Theo báo cáo, Vinatex còn một số vướng mắc khi thực hiện kết luận thanh tra cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đó là việc xác định thời điểm hạch toán tăng vốn đầu tư từ nguồn tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với số tiền 507.023 triệu đồng được Bộ Tài chính cấp cho Vienatex và các đơn vị thực hiện di dời cơ sở sản xuất ra khỏi TP Hà Nội.

Tổng số tiền các đơn vị của Vinatex được cấp là 507.023 triệu đồng. Đây là khoản tiền thu được từ nguồn chuyển mục đích sử dụng đất của khu đất do Cty Dệt 8/3 và Tổng Cty Cổ phần Dệt may Hà Nội (Hanosimex), được Chính phủ cho phép Vinatex, Dệt 8/3 và Hanosimex dùng để xây dựng dự án trọng điểm và dự án nhà máy tại địa điểm mới khi thực hiện di dời, số tiền đã được cấp phát cho các đơn vị để mở L/C nhập máy móc thiết bị và xây dựng cơ bản, các dự án này đều trong quá trình đầu tư đưa vào sử dụng. Việc di dời nhà máy là chủ trương của Chính phủ và của Hà Nội. 

Do vậy, Hanosimex và Dệt 8/3 phải dừng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện công tác di dời và xây dựng nhà máy tại địa chỉ mới. Do khác địa bàn nên phần lớn lao động đang làm việc xin nghỉ và phải tuyển mới đồng thời với thực hiện đầu tư nên Cty cần thời gian để khôi phục lại toàn bộ năng lực sản xuất. 

Cũng theo Vinatex, tại thời điểm các đơn vị của Vinatex thực hiện di dời, chưa có quy định cụ thể về xác định thời điểm hạch toán tăng vốn đầu tư từ nguồn tiền chuyển mục đích sử dụng đất khi thực hiện dự án di dời tại các Cty cổ phần. Vì vậy, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phải thực hiện di dời ra khỏi thành phố, ổn định sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội, Vinatex kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho Vinatex và các đơn vị được hạch toán tăng vốn Nhà nước tại thời điểm công trình hoàn thành, cụ thể là 31/12/2017.

Về số tiền 4.323 triệu đồng chuyển mục đích sử dụng đất từ khu đất di dời của Vinatexmart và Dệt kim Đông Phương, được Chính phủ cho phép đơn vị sử dụng để đầu tư khi di dời nhưng chưa sử dụng hết do dự án chưa thực hiện xong và chưa quyết toán, Vinatex và Dệt kim Đông Phương đã nộp về tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính, không còn vướng mắc.

Giang Thân