Xã thừa nhận trách nhiệm và “hứa” sẽ kiểm điểm

Sau khi ban hành Kết luận 276/UBND-Ttra ngày 9/4/2018 của UBND thị xã Phú Thọ, UBND xã Hà Lộc đã có Báo cáo số 13/BC-UBND (đề ngày ký ban hành 26/4/2018), trong đó nêu các nội dung liên quan đến kết luận.

Về trách nhiệm của UBND xã đối với Quyết định 1542c, theo báo cáo của UBND xã Hà Lộc, đã phối hợp với các đơn vị có liên quan công bố công khai quy hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện trình tự về các thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) theo quy định của Nhà nước. Nhưng trong trường hợp này, mới có quyết định phê duyệt quy hoạch, chưa có hệ số K của dự án. Do đó, UBND xã Hà Lộc mới thực hiện việc kiểm kê tính tiền bồi thường tạm ứng kinh phí trả cho các hộ dân, để lấy đất đắp nền phục vụ dự án nông thôn mới xã Hà Lộc...

UBND xã Hà Lộc thừa nhận việc thu hồi đất đối với ông Trần Văn Châu và một số hộ dân tại đồi Ma Đốc, khu 13, xã Hà Lộc thực hiện chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định Luật Đất đai 2003 và Nghị định 84/2007/NĐ-CP.

Cụ thể, UBND xã thực hiện không đúng thẩm quyền theo quy định tại các Điều 24, 25 Quyết định 1467/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ (thẩm quyền quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường là UBND thị xã, cơ quan thực hiện các dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong dự án này là hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã).

Xã Hà Lộc cũng cho rằng “việc ghi nội dung biên bản kiểm đếm trích dẫn quyết định không đúng về việc quy hoạch xen ghép đất ở tự xây, thu hồi chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu 13, khu 14 xã Hà Lộc, dẫn đến người dân hiểu lầm, thắc mắc cho rằng thu hồi đất của dân rồi cấp đất xen ghép cho cán bộ”.

Trong khi đó, việc UBND xã Hà Lộc vay của Công ty Cơ giới 4 đã được xác nhận là không lập giấy tờ, không có hợp đồng, không hạch toán và ngân sách xã, không thông qua HĐND xã là chưa đúng nguyên tắc tài chính...

Để giải quyết, khắc phục sai phạm và khuyết điểm trên, UBND xã khẳng định nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm. Đồng thời báo cáo và tham mưu cho UBND thị xã Phú Thọ thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường GPMB, đấu giá đảm bảo đúng trình tự quy định pháp luật.

Từ cách làm sai quy định của xã Hà Lộc, để tiếp tục xử lý vụ việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Ban Bồi thường GPMB thị xã phải thực hiện lại các trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, GPMB theo quy định. Thực hiện quy hoạch chi tiết chia ô phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đồi Ma Đốc, khu 13, xã Hà Lộc theo Quyết định 1542c/QĐ-UBND ngày 5/11/2013 của UBND thị xã Phú Thọ đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh thông qua.

Thanh tra thị xã và Đảng ủy xã đều không được biết

Mặc dù trong báo cáo thực hiện Kết luận 276/UBND-Ttra của UBND thị xã Phú Thọ, UBND xã Hà Lộc đã nhận trách nhiệm và “hứa” sẽ kiểm điểm sai phạm, thế nhưng, có điều lạ, 2 tổ chức quan trọng là Thanh tra thị xã Phú Thọ - đơn vị tham mưu ban hành kết luận trên và Đảng ủy xã Hà Lộc đều không được biết.

Thực tế, ngày 24/7/2018, làm việc với Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra thị xã Phú Thọ (người trực tiếp tham mưu cho UBND thị xã) ban hành Kết luận 276/UBND-Ttra, cả hai đều khẳng định chưa nhận được báo cáo về việc giải quyết, khắc phục sai phạm tại xã Hà Lộc, mà theo hạn chót là trước ngày 30/4/2018. Dù cho Chủ tịch UBND xã Hà Lộc trước đó khẳng định đã báo cáo tới UBND thị xã.

Tiếp tục nhờ sự hỗ trợ, liên hệ của Thanh tra thị xã Phú Thọ tới Phó Chánh Văn phòng - Trưởng ban Tiếp công dân thị xã Phú Thọ để “tìm” văn bản mà xã Hà Lộc đã báo cáo. Cuối cùng, với sự chứng kiến của Phó Chánh Thanh tra thị xã thì Văn phòng UBND thị xã mới cung cấp cho phóng viên Báo cáo số 13/BC-UBND (đề ngày kí ban hành 26/4/2018). Lúc này, mới “lộ” ra Thanh tra thị xã - đơn vị xác minh có chức năng tham mưu vấn đề xử lý đơn thư nói trên, không được báo cáo.

Trước đó, cùng ngày 24/7, khi làm việc với Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra xã Hà Lộc, nội dung của bản “báo cáo kín” nói trên của UBND xã Hà Lộc cũng được Đảng ủy xã xác nhận là không được biết. Đồng thời, việc kiểm điểm cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm trong vấn đề thu hồi đất... “3 chưa” của UBND xã Hà Lộc cũng chưa được diễn ra với sự tham dự của Đảng ủy.

Như vậy, còn đó những khuất tất ngay cả trong báo cáo của UBND xã Hà Lộc tới UBND thị xã Phú Thọ trong vụ việc sai phạm thu hồi đất của các hộ dân tại đồi Ma Đốc, trong đó có hộ ông Trần Văn Châu.

Vì sao, Thanh tra thị xã Phú Thọ và Đảng ủy xã Hà Lộc - 2 tổ chức quan trọng có chức năng thanh tra, kiểm tra và giám sát việc xử lý đơn thư, sai phạm của vụ việc lại không được biết báo cáo? Việc kiểm điểm có diễn ra thực chất hay chỉ trên giấy? Kiểm điểm có tương xứng với mức độ sai phạm, có đến mức phải xử lý kỷ luật hay không?... Còn nhiều câu hỏi mà UBND thị xã Phú Thọ cần chỉ đạo, xử lý quyết liệt để rộng đường dư luận.

Tràng An