Như Báo Thanh tra phản ánh, qua thanh tra cho thấy, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang để xảy ra nhiều tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, giai đoạn năm 2015 - 2017. Cụ thể, việc cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược còn để một số hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chưa đảm bảo theo quy định. Công tác quản lý xây dựng cơ bản có tình trạng tính sai khối lượng nhưng vẫn được đưa vào quyết toán, chưa thực hiện nghiêm việc yêu cầu nhà thầu xuất hoá đơn khi thanh quyết toán công trình. Sở Y tế chưa thực hiện đúng việc công khai kết luận thanh tra theo quy định...

Ông Dương Quốc Dũng, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế cho biết, Sở Y tế đã có Báo cáo số 386/BC-SYT về kết quả thực hiện các kiến nghị xử lý tại Kết luận thanh tra số 427/KL-TTr của Thanh tra tỉnh.

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế đã tự kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm tại hội nghị tập thể lãnh đạo sở và trưởng các phòng thuộc sở. Đồng thời, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các trưởng phòng, giám đốc các đơn vị trực thuộc, căn cứ những tồn tại, khuyết điểm đã được đoàn thanh tra chỉ ra trong kết luận thanh tra để kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời tham mưu đề xuất với Giám đốc Sở các giải pháp khắc phục.

Đến nay, Giám đốc Sở Y tế đã thực hiện và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 119 triệu đồng sai phạm. 

Trên cơ sở tồn tại, thiếu sót được nêu tại Kết luận thanh tra số 427/KL-TTr, Sở Y tế đã chủ động ban hành Văn bản số 2245/SYT-TTr nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về lĩnh vực y tế.

Trước đó, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã ban hành Kết luận số 559/KL-KCB, qua đó chỉ rõ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của Sở Y tế Bắc Giang trong hoạt động cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Được biết, thực hiện kiến nghị của cơ quan thanh tra, Sở Y tế cũng đã ban hành hàng loạt quyết định thu hồi, huỷ chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cấp sai quy định. Thanh tra Sở cũng tiến hành xem xét, xác minh và ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 5 cơ sở khám, chữa bệnh được thanh tra... Ban giám đốc Sở Y tế cùng các cá nhân, tập thể liên quan đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm và bàn biện pháp khắc phục các tồn tại, thiếu sót được nêu tại kết luận thanh tra.

Hoàng Long