Theo đó, gia đình ông được nhận thêm 1,4 tỷ đồng, do UBND quận Hải An tính toán không đúng, tiền hỗ trợ, vật kiến trúc trên diện tích 2.419m2 đất, bị thu hồi để xây dựng tuyến đường Bắc Sơn - Nam Hải; Dự án phát triển giao thông đô thị TP.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2013, UBND TP có Thông báo số 92/TB-UBND về việc điều chỉnh bổ sung Thông báo số 55/TB-UBND ngày 25/2/2011 của UBND TP về việc thu hồi đất để xây dựng tuyến đường Bắc Sơn - Nam Hải, trong đó có nội dung thu hồi đất đối với Doanh nghiệp tư nhân Tùng Trang do ông Nguyễn Sơn Hà làm chủ, tại phường Cát Bi là 1.055,6m2 đất.

Hội đồng bồi thường (HĐBT) hỗ trợ, tái định cư quận Hải An đã tổ chức kiểm kê tại thực địa đối với tài sản, vật kiến trúc, hoa màu trên thửa đất của ông Nguyễn Sơn Hà.

Sau đó, UBND quận Hải An đã ban hành 5 quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và phê duyệt bổ sung cho chủ hộ Nguyễn Sơn Hà (Doanh nghiệp tư nhân Tùng Trang) được hỗ trợ 70% giá trị vật kiến trúc và 100% giá trị chi phí di chuyển tài sản và hoa màu, với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Không đồng ý quyết định trên, ông Nguyễn Sơn Hà đã làm đơn khiếu nại HĐBT hỗ trợ, tái định cư quận Hải An xác định lại mức bồi thường, hỗ trợ 70% giá trị tài sản, vật kiến trúc cho gia đình ông là không đúng.

Ngày 21/6/2018, Chủ tịch UBND quận Hải An ban hành Quyết định số 1335/QĐ-CT về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Nguyễn Sơn Hà, HĐBT hỗ trợ, tái định cư quận Hải An xác định bồi thường, hỗ trợ 70% giá trị tài sản, vật kiến trúc đối với Doanh nghiệp tư nhân Tùng Trang là đúng theo quy định tại Công văn số 2982/UBND-ĐC1 của UBND TP về hỗ trợ với tổ chức khi thu hồi đất thực hiện dự án.

Giữ nguyên các quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho Doanh nghiệp tư nhân Tùng Trang và Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 19/11/2017 của UBND quận Hải An về việc thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân Tùng Trang để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án phát triển đô thị TP.

Không đồng ý quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, ông Nguyễn Sơn Hà gửi đơn lên UBND TP khiếu nại lần 2, đề nghị áp dụng phương án bồi thường, hỗ trợ theo hộ gia đình cá nhân là 100% giá trị tài sản, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án phát triển giao thông đô thị TP.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh hồ sơ quản lý đất đai tại UBND phường Cát Bi, tại sổ mục kê năm 2002 vị trí thửa đất của ông Nguyễn Sơn Hà được nhận hỗ trợ nằm tại thửa số 03, tờ Bản đồ số 19, loại đất T, với diện tích 4.664,8m2, chủ sử dụng là xưởng tư nhân.

Ông Hà còn cung cấp cho đoàn xác minh Biên bản xác minh về việc thỏa thuận chuyển nhượng tài sản của ông Nguyễn Văn Quyết cho ông Nguyễn Sơn Hà, được UBND phường Cát Bi lập ký ngày 28/10/2002. Đến ngày 1/11/2002, ông Nguyễn Sơn Hà được Chủ tịch UBND phường Cát Bi ký xác nhận bao gồm: Nhà xưởng sản xuất rong biển với diện tích 2.713,72m2 đất bãi ngoài đê sông Lạch Tray; hai dãy nhà 8 gian xây dựng cấp 4, gạch chỉ, mái tôn xi măng, diện tích sử dụng 450m2.

Tại tờ bản đồ địa chính số 19, do Trung tâm đo đạc bản đồ đo vẽ đã được Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất (nay là Sở Tài Nguyên và môi trường) phê duyệt năm 2003, thể hiện thửa đất số 03, loại đất T, diện tích 4.664,8m2. Tuy nhiên, UBND TP chưa xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 4.664,8m2 cho Doanh nghiệp tư nhân Tùng Trang với mục đích sử dụng làm xưởng chế biến sản xuất rau câu.

Ngày 10/7/2003, ông Hà có đơn xin xác nhận tách một phần Nhà xưởng cho ông Nguyễn Văn Hồng với diện tích 300m2.

Ngày 21/7/2003, ông Đỗ Bá Diện - Chủ tịch UBND phường Cát Bi xác nhận ông Hà hiện tại có cơ sở sản xuất rau câu tại bờ sông thuộc khu C phường Cát Bi là có thực.

Phần diện tích đất còn lại 2.413,72m2 của ông Hà sử dụng, tài sản, nhà xưởng khu đất bãi ngoài đê sông Lạch Tray để kinh doanh, sản xuất rau câu và cho thuê nhà xưởng sản xuất hạt nhựa.

Đến thời điểm Nhà nước thu hồi, để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Phát triển giao thông đô thị TP, Doanh nghiệp tư nhân Tùng Trang chưa thực hiện việc đăng ký đất đai.

Việc UBND quận Hải An ban hành các Quyết định phê duyệt phương án, bồi thường, hỗ trợ, Quyết định thu hồi đất đối với Doanh nghiệp tư nhân Tùng Trang là không đúng quy định tại Điều 88, Luật Đất đai năm 2013, khoản 4, khoản 6 Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Như vậy, ông Nguyễn Sơn Hà khiếu nại đề nghị áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ theo hộ gia đình, cá nhân đối với giá trị tài sản, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án phát triển giao thông đô thị TP là có cơ sở.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy UBND quận Hải An (người bị khiếu nại) và ông Nguyễn Sơn Hà (người khiếu nại) đều nhất trí với các nội dung kết quả xác minh của Thanh tra TP.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo ổn định tình hình địa phương, Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 10 Luật Khiếu nại và yêu cầu Chủ tịch UBND quận Hải An thực hiện điều chỉnh, bổ sung, phê duyệt phương án áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc cho đối tượng là cá nhân ông Nguyễn Sơn Hà, với diện tích 2.419,1m2 tại thửa đất thuộc phường Cát Bi theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Và Môi trường.

Ngày 12/12/2018, Văn Phòng UBND TP có Công văn số 5670/VP-TCD về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Sơn Hà, Chủ tịch UBND TP giao UBND quận Hải An điều chỉnh bổ sung, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về vật kiến trúc cho ông Nguyễn Sơn Hà trên diện tích đất bị thu hồi thực hiện Dự án phát triển giao thông đô thị theo quy định của pháp luật và khung chính sách của Dự án, đảm bảo đúng đối tượng.

UBND quận rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc kiểm kê, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ xác định đối tượng sử dụng đất, chủ sở hữu hợp pháp đối với Doanh nghiệp tư nhân Tùng Trang chưa đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành.

Kim Thành