Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn thu khác; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thực hiện quyết định, kết luận sau thanh tra tại UBND huyện Lương Tài, giai đoạn 2017-2018 (KLTT số 25), Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Huyện quản lý ngân sách lỏng lẻo

Theo KLTT việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn thu khác trong 2 năm 2017-2018 của huyện Lương Tài và các xã, thị trấn để xảy ra nhiều sai phạm.

Trong thực hiện nhiệm vụ thu - chi, UBND huyện Lương Tài không kiểm tra và thông báo số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách làm cơ sở cho UBND các xã, thị trấn lập dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN), vi phạm quy định tại Nghị định 163/2016 của Chính phủ và Quyết định 21/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Chưa hết, UBND huyện Lương Tài còn giao chỉ tiêu và dự toán NSNN năm 2017 chi quản lý hành chính cho 34 trường hợp là cán bộ hợp đồng tại một số cơ quan, đơn vị thuộc huyện ngoài định mức chỉ tiêu biên chế được giao của huyện.

Trong giao chỉ tiêu và dự toán NSNN năm 2017, UBND huyện Lương Tài cũng vi phạm quy định khi thực hiện không đúng nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường của cấp huyện cho Phòng Tài nguyên và Môi trường số tiền 500 triệu đồng.

Đoàn thanh tra cũng phát hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch đã thẩm định quyết toán NSNN của các xã, thị trấn xác định sai số liệu tăng thu ngân sách, thực hiện so với dự toán năm 2017 (trừ tiền sử dụng đất), dẫn đến việc xác định nguồn cải cách tiền lương năm 2018 của UBND các xã, thị trấn thiếu chính xác.

Khi thẩm định quyết toán NSNN của các xã, thị trấn xác định số chi chuyển nguồn sang năm sau, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã không xác nhận số dư tài khoản tiền gửi theo loại, khoản, mục, tiểu mục của đơn vị sử dụng ngân sách theo biểu mẫu, để làm căn cứ xác định số kinh phí được chi chuyển nguồn sang năm sau.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao, chưa lập dự toán thu, chi sự nghiệp, trong dự toán thu chi ngân sách hàng năm; thanh toán công trình sửa chữa, bảo trì Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Lương Tài hơn 707 triệu đồng, nhưng qua kiểm tra thực tế có một số công việc không phải thi công và thi công thiếu khối lượng.

100% xã, thị trấn được thanh tra "dính" vi phạm... 

Không chỉ ở UBND huyện và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc huyện có vi phạm trong quản lý ngân sách mà tại 6 xã, thị trấn nằm trong diện thanh tra lần này cũng "dính" vi phạm.

Đoàn thanh tra chỉ rõ, UBND thị trấn Thứa chưa lập dự toán và quyết toán ngân sách theo các biểu mẫu đã quy định; chi mua một số máy tính, máy in không thực hiện theo phương thức mua sắm tập trung; phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án nâng cấp cải tạo hệ thống truyền thanh thị trấn, nhưng thiếu bản vẽ thiết kế thi công, công việc lắp đặt dây truyền thanh; việc công khai ngân sách hàng năm chưa được thực hiện.

Tại UBND xã Phú Lương cũng chưa lập dự toán ngân sách xã; thiếu kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số khoản chi có giá trị trên 20 triệu đồng. Đáng nói hơn, xã này còn lập và thu quỹ văn hóa xã hội trong năm 2017 và 2018 số tiền hơn 100 triệu đồng, nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Xã Phú Lương còn sử dụng nguồn tăng thu từ thu tiền sử dụng đất, vào chi thanh toán hạng mục các công trình phụ trợ trụ sở UBND xã 200 triệu đồng; sử dụng nguồn dự phòng ngân sách 110 triệu đồng để chi cho công tác thủy lợi nội đồng và chi đầu tư xây dựng Hội trường UBND xã nhưng chưa báo cáo HĐND xã.

UBND xã Bình Định chưa lập dự toán cũng như quyết định phân bổ chi tiết dự toán chi ngân sách xã; việc lập và thu quỹ bảo trợ trẻ em cấp xã không đúng quy định; chi chuyển nguồn năm này sang năm khác nhưng không có xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán được chuyển nguồn năm sau; thiếu kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số khoản chi có giá trị trên 20 triệu đồng.

Những sai phạm tương tự trong quản lý ngân sách cũng xảy ra tại UBND xã Trừng Xá, UBND xã Mỹ Hương và UBND xã Trung Kênh.

Đoàn thanh tra khẳng định, Chủ tịch UBND huyện Lương Tài, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Kế toán, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Kế toán, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện; Kế toán, Chủ tịch UBND 5 xã kể trên và thị trấn Thứa giai đoạn 2017-2018 phải chịu trách nhiệm trước những sai phạm trên.

Lơ là TCD và thực hiện sau thanh tra

Thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong TCD, giải quyết KN, TC, PCTN và thực hiện quyết định, kết luận sau thanh tra, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ ra nhiều hạn chế, khuyết điểm.

Chủ tịch UBND các xã được thanh tra chưa ban hành quy chế phối hợp trong công tác TCD tại trụ sở UBND xã; chưa có lịch tiếp dân của Chủ tịch UBND cấp xã để thông báo cho người dân biết từ đầu năm, việc ghi chép, theo dõi chưa phản ánh đúng thực tế công tác TCD của Chủ tịch UBND cấp xã.

Ở các xã được thanh tra, việc theo dõi và lưu trữ hồ sơ giải quyết vụ việc KN, TC chưa thực hiện đúng quy định.

Việc thực hiện các kết luận, quyết định thanh tra, kiểm tra rất sơ sài. Nhiều KLTT chưa được tổ chức thực hiện dứt điểm.

Đến thời điểm thanh tra, huyện Lương Tài vẫn còn 5 quyết định, KLTT phải thực hiện. Số tiền phải thu hồi là hơn 146 triệu đồng; giảm trừ quyết toán hơn 46 triệu đồng; xử lý khác về đất là 7.680m2.

Đáng nói, công tác xử lý hành chính UBND huyện Lương Tài thực hiện không nghiêm túc. Chỉ mới tiến hành kiểm điểm 26/34 cá nhân có sai phạm. Có 2 KLTT của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh (KLTT về quản lý, sử dụng đất tại cụm công nghiệp Lâm Bình và KLTT việc chấp hành chính sách pháp luật về thực hiện trợ cấp với người có công trên địa bàn huyện Lương Tài) từ năm 2018, đến nay vẫn chưa kiểm điểm các cá nhân có liên quan.

Việc lơ là thực hiện KLTT tiếp tục tái diễn ở KLTT số 25. Tại kết luận này, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị thu hồi hơn 300 triệu đồng; giảm trừ khi quyết toán hơn 300 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Lương Tài chỉ đạo kiểm điểm các tổ chức, cá nhân để xảy ra các thiếu sót, khuyết điểm.

Sau gần 3 tháng ban hành KLTT, nhưng Chủ tịch UBND huyện Lương Tài vẫn không thể trả lời được việc thực hiện các kiến nghị trong KLTT. Đáng nói hơn, còn có sự "đá bóng" trách nhiệm giữa lãnh đạo UBND huyện Lương Tài!

Ngày 7/1/2020, PV Báo Thanh tra liên hệ với ông Lê Tuấn Hồng - Chủ tịch UBND huyện Lương Tài để tìm hiểu về việc thực hiện sau thanh tra theo KLTT số 25, ông Hồng cho biết: Huyện đang tổng hợp báo cáo để gửi về Thanh tra tỉnh. Tuy nhiên, khi được hỏi về kết quả thực hiện, ông Hồng nói không thể trả lời được vì đã giao cho đồng chí Hải (ông Phạm Thanh Hải) - Phó Chủ tịch UBND phụ trách.

Cũng trong ngày 7/1/2020, PV liên hệ với ông Phạm Thanh Hải, điều hết sức ngạc nhiên là ông Hải trả lời rằng: "Tôi không phụ trách mảng thanh tra, người phụ trách nội dung này trực tiếp là Chủ tịch UBND huyện”.

Trả lời về kết quả thực hiện sau thanh tra, ông Hải cho biết: “Tôi không phụ trách thanh tra cũng không theo dõi từ đầu đến cuối, tôi sẽ kiểm tra và thông tin lại vào ngày mai” (8/1 - PV). Tuy nhiên, đã quá ngày hẹn nhưng lời hứa của vị Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài vẫn “bặt vô âm tín”.

Theo nguồn tin của PV Báo Thanh tra thì đến nay UBND huyện Lương Tài chưa tiến hành kiểm điểm các tập thể và cá nhân liên quan đến KLTT số 25. Tại 6 xã, thị trấn kiểm điểm cũng chỉ dừng lại rút kinh nghiệm. Việc thực hiện về kinh tế đến thời điểm này mới được 50%.

Rõ ràng, những câu trả lời của lãnh đạo UBND huyện Lương Tài thể hiện rõ việc “đẩy quả bóng trách nhiệm” cho nhau. Việc lơ là trong thực hiện sau thanh tra, ít nhiều cho thấy sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước của lãnh đạo UBND huyện Lương Tài.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Hải Hà