Trước đó, UBND quận Hoàng Mai tiến hành kiểm tra công vụ về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Sau kiểm tra hồ sơ, thực tế tại địa bàn, UBND quận đã ban hành Thông báo số 1719/TB-UBND ngày 20/12/2018 thông báo kết qủa kiểm tra công vụ về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Trên cơ sở những vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND quận Hoàng Mai đã “giao Phòng Nội vụ chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân để xảy ra tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng...”.

Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm tại UBND phường Hoàng Liệt thuộc diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý, gồm: Ông Trần Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt; ông Trần Toàn Thương, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt phụ trách công tác quản lý xây dựng, đô thị.

Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm tại Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận thuộc diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý, gồm: Ông Trần Văn Vịnh, nguyên Đội trưởng Đội thanh tra xây dựng, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị (hiện là Chủ tịch UBND phường Mai Động); bà Lê Thanh Thuỷ, nguyên Đội phó Đội Thanh tra xây dựng(hiện là Đội phó Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận); ông Hoàng Văn Thuỷ, nguyên Đội phó Đội Thanh tra xây dựng (hiện là cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận); ông Nguyễn Đức Chính, nguyên Đội phó Đội Thanh tra xây dựng (hiện là cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận)...

Với động thái "cứng rắn" lần này của Quận uỷ, UBND quận Hoàng Mai, liệu tình trạng vi phạm xây dựng, đất đai trên đia bàn phường Hoàng Liệt có "hạ nhiệt"?

UBND quận Hoàng Mai yêu cầu, người vi phạm viết bản kiểm điểm, tường trình, bản kiểm điểm phải đầy đủ nội dung tồn tại, vi phạm theo Thông báo số 1719/TB-UBND, đồng thời phải rõ mức tự nhận hình thức xử lý kỷ luật.

Đối với cán bộ phường, 4 hình thức xử lý kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm. Công chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì có 4 hình thức là khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc. Cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 6 hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

Trên cơ sở đó, UBND quận sẽ thành lập Hội đồng Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức liên quan.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đô thị xảy ra rất nghiêm trọng, kéo dài, phức tạp trên địa bàn phường Hoàng Liệt trong nhiều năm qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Với động thái “cứng rắn” lần này của Quận uỷ, UBND quận Hoàng Mai, người dân mong chờ tình trạng vi phạm trên địa bàn Hoàng Liệt sẽ “hạ nhhiệt” trong thời gian tới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long