Thông tin từ UBND TP Thanh Hóa cho biết, căn cứ Kết luận thanh tra 5613/KL-UBND ngày 18/12/2018 của UBND TP Thanh Hóa về kết quả xác minh đơn thư tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Quảng Thắng. Mới đây, sau khi có kết luận thanh tra, UBND TP Thanh Hóa đã thành lập Hội đồng xem xét kỷ luật đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm tại phường Quảng Thắng. 

Các cá nhân, tập thể có liên quan đã có báo cáo kiểm điểm, hội đồng kỷ luật đã phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những sai phạm đã được thanh tra kết luận, đồng thời tiến hành bỏ phiếu kín về hình thức kỷ luật theo quy định.

Kết quả, tập thể UBND phường Quảng Thắng và cá nhân ông Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Quảng Thắng được Hội đồng thống nhất đề xuất lãnh đạo TP Thanh Hóa với hình thức phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. 

Ông Phạm Ngọc Thịnh, kế toán ngân sách phường cũng được đề xuất hình thức phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm.  

Ngoài ra, ông Đào Văn Dũng, công chức địa chính xây dựng; ông Nguyễn Duy Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân, nguyên Tổ trưởng Tổ Quy tắc phường cũng được Hội đồng Kỷ luật đề xuất mức phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Trước đó, lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa đã nhận được đơn thư của công dân đối với ông Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Quảng Thắng tố cáo về việc chi tiêu ngân sách không đúng quy định. Ngay sau đó, sự việc đã được tiến hành thanh tra và quy kết trách nhiệm đối với từng cá nhân và tập thể.

Đối với ông Nguyễn Đức Hòa, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Quảng Thắng là chủ tài khoản chưa nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ quy định về tài chính ngân sách, buông lỏng quản lý, để xảy ra việc cán bộ công chức tham mưu lập hồ sơ rút tiền thanh toán không đúng quy định. 

Điều hành chi ngân sách không đúng dự toán được giao, chi sai mục đích. Không thực hiện chi mua vật tư phòng chống lụt bão hằng năm theo chỉ đạo của UBND TP Thanh Hóa, vi phạm quy định của Luật Ngân sách, Luật Phòng chống thiên tai. 

Ngoài ra chưa thực hiện tốt công tác công khai tài chính, ngân sách theo quy định dẫn đến hậu quả làm phát sinh nội dung đơn thư tố cáo.

Các thành viên UBND phường Quảng Thắng thiếu trách nhiệm trong việc tham gia quyết định các nhiệm vụ của UBND, tổ chức thực hiện ngân sách địa phương. Trong quá trình thực hiện, mặc dù phát hiện những thiếu sót trong điều hành của Chủ tịch UBND phường như công tác công khai tài chính, công tác phòng chống thiên tai, chế độ hội nghị nhưng không có ý kiến, kiến nghị để kịp thời chấn chỉnh, dẫn đến các tồn tại thiếu sót trong nhiều năm.

Kế toán ngân sách phường chịu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Chủ tịch phường lập hồ sơ thanh toán rút tiền ngân sách (khi chưa chi), chi sai dự toán được giao. Trong quá trình thực hiện công tác quản lý Nhà nước, phát sinh nhiệm vụ chi nhưng không tham mưu báo cáo cấp trên để điều chỉnh dự toán.

Ông Đào Văn Dũng, công chức địa chính phường, chịu trách nhiệm trong việc lập danh sách chi tiền làm thêm giờ của 37 người để làm thủ tục thanh toán số tiền 59.996.000 đồng. UBND phường Quảng Thắng đã sử dụng không đúng quy định số tiền này.

Ông Nguyễn Duy Thuận, khi làm Tổ trưởng Tổ Quy tắc phường chịu trách nhiệm trong việc lập danh sách chi tiền công làm công tác an ninh trật tự, danh sách chi bù tiền ăn tại hội nghị triển khai không đúng chữ ký người nhận; hóa đơn xăng xe không đúng thực tế để thanh toán số tiền 82.500.000 đồng.

Thanh tra TP Thanh Hóa đề xuất biện pháp khắc phục, thu hồi, hoàn trả ngân sách số tiền 142.494.000 đồng kinh phí đảm bảo an ninh trật tự mà phường Quảng Thắng đã rút về trong 2 năm. Lập lại hồ sơ , thủ tục khuyết toán đảm bảo đúng quy định hiện hành. Kiểm điểm cá nhân, tập thể đã để xảy ra sai phạm nói trên.

 

 Văn Thanh