Đáng nói là, nhiều kiến nghị được nêu trong kết luận thanh tra chưa được nhà trường thực hiện. Lý giải cho nguyên nhân chậm thực hiện kết luận thanh tra, đại diện nhà trường cho biết là do chưa kiện toàn được HĐQT.

Nhiều kiến nghị phải xử lý

Với những sai phạm được chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 08/KL-TTr, Thanh tra Bộ GD&ĐT kiến nghị:

Đối với HĐQT, tiếp tục hoạt động và tiến hành kiện toàn, đề nghị Bộ GD&ĐT công nhận đủ thành phần theo quy định tại Điều 15 Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg ngày 18/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định số 86), trước ngày 15/6/2018.

Khắc phục hậu quả, thiếu sót, sai phạm về tổ chức, cán bộ, tài chính, tài sản được nêu trong kết luận thanh tra; tổ chức kiểm toán tài chính; định giá tài sản của trường xong trước ngày 15/6/2018; kiện toàn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo quy định.

Làm thủ tục chuyển đổi trường từ loại hình Trường Đại học Dân lập sang Trường Đại học Tư thục theo quy định, sau khi kiện toàn HĐQT và kiểm toán tài chính, định giá tài sản; giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các tổ chức, cá nhân liên quan trong trường.

Tổ chức kiểm điểm lãnh đạo, các thành viên liên quan đến thiếu sót, sai phạm; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/6/2018.

Đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định; rà soát toàn bộ hệ thống văn bản liên quan đến quản lý, điều hành; các quyết định đã ký ban hành trong thời gian qua; hồ sơ, chứng từ đã thanh, quyết toán; số cán bộ, giảng viên, nhân viên quá tuổi, quá thời hạn bổ nhiệm, không đủ điều kiện đảm nhận các vị trí công việc quản lý, chuyên môn và các nhiệm vụ được giao, trình HĐQT xem xét, quyết định, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

Thực hiện công khai liên quan đến hoạt động tài chính, tài sản; công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo theo quy định của pháp luật; rà soát, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp bổ nhiệm không đúng tiêu chuẩn quy định và các trường hợp bố trí, sử dụng cán bộ chưa đúng quy định; nghiêm chỉnh chấp hành sự chỉ đạo của HĐQT trong việc khắc phục hậu quả về những sai phạm liên quan được nêu trong kết luận thanh tra.

Đối với Hiệu trưởng, Thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu chấm dứt việc ủy quyền quản lý, điều hành nhà trường cho Phó Hiệu trưởng, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể trong lúc chưa bổ sung nhân sự; kiểm điểm trách nhiệm; chỉ đạo phòng, ban, cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và tùy vào mức độ sai phạm liên quan để có hình thức kỷ luật theo quy định.

Do nhà trường chưa kiện toàn được HĐQT

Mặc dù Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có những kiến nghị và thời hạn thực hiện cụ thể, thế nhưng, đến nay nhiều kiến nghị Trường Đại học DLPĐ vẫn chưa thực hiện.

Thông báo số 32/TTr-NV1 về kết quả kiểm tra việc thực Kết luận thanh tra số 08 cho thấy, mới có 4/7 nội dung đã được nhà trường triển khai nhưng chưa hoàn thành; có 3/7 nội dung trường chưa thực hiện.

Đối với việc kiện toàn HĐQT, trường đã có Tờ trình số 343/TTr-ĐHPĐ ngày 17/5/2018 về việc đề nghị công nhận Chủ tịch HĐQT Nhà trường. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT chưa có văn bản trả lời. Và việc kiện toàn HĐQT chưa hoàn thành (chưa bổ sung đủ con số, đại diện, chưa có Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ II của HĐQT đã kéo dài đến nay là 18 năm).

Buổi làm việc giữa PV với lãnh đạo Trường Đại học DLPĐ. Ảnh: TQ

 

Việc kiểm điểm các cá nhân và các đơn vị liên quan, đến ngày 28/12/2018 mới có Hiệu trưởng thực hiện kiểm điểm cá nhân và được HĐQT thông qua. Phó Hiệu trưởng kiểm điểm nhưng chưa được HĐQT thông qua. Hiệu trưởng chưa tổ chức việc kiểm điểm theo thẩm quyền đối với các cá nhân tại các phòng, ban có liên quan; các thành viên HĐQT chưa thực hiện việc kiểm điểm theo kiến nghị của Thanh tra.

Việc rà soát, sửa đổi, ban hành mới hệ thống văn bản quản lý, điều hành nội bộ của trường chưa hoàn thành.

Đối với các trường hợp bổ nhiệm không đúng tiêu chuẩn và các trường hợp bố trí, sử dụng cán bộ chưa phù hợp quy định; 19 cán bộ quản lý quá thời hạn bổ nhiệm, 20 cán bộ quản lý quá tuổi làm việc. Trường mới thực hiện hủy bỏ quyết định bổ nhiệm đối với bà Vũ Thị Kim Khuyên, phụ trách Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh và thu hồi quyết định bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng đối với ông Nguyễn Trọng Đặng. Còn các trường hợp khác vẫn chưa được xử lý.

Đối với việc kiện toàn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; việc thực hiện kiểm toán tài chính và định giá tài sản; việc làm thủ tục chuyển đổi trường từ loại hình Trường Đại học Dân lập sang Trường Đại học Tư thục, trường chưa thực hiện.

Trao đổi với PV về việc nhà trường chậm thực hiện kết luận thanh tra, ông Vũ Phán, Phó Hiệu trưởng trường cho biết, nguyên nhân là do nhà trường chưa kiện toàn được HĐQT. Đến nay, HĐQT chỉ còn 7 người mà không có các đại diện cho giáo chức, Đảng ủy, chưa có Chủ tịch HĐQT.

Đối với Hiệu trưởng trường ông Bùi Thiện Dụ, theo ông Vũ Phán, do tuổi cao, sức yếu nên ông Dụ đã ủy quyền cho ông điều hành, quản lý trường từ tháng 4/2014 - 5/2018, trong khi thời hiệu ủy quyền theo quy định có thời hạn là 6 tháng, hơn nữa, việc ủy quyền này không được nhà trường báo cáo với Bộ GD&ĐT.

Theo ông Phán, sau thanh tra, tháng 5/2018, ông Dụ quay lại trường quản lý, điều hành nhà trường và từ ngày 1/10/2018 ông Dụ không đến trường làm việc nữa. “Việc ông Dụ nghỉ không đến làm việc tại trường đã được HĐQT cho phép, tuy nhiên việc này chưa được báo cáo lên Bộ GD&ĐT", ông Phán nói.

“Kể từ ngày ông Dụ không đến trường làm việc (ngày 1/10/2018), đến nay, mặc dù không được ủy quyền, nhưng tôi vẫn phải quản lý, điều hành nhà trường trên mọi lĩnh vực, vẫn biết rằng tôi đang điều hành, quản lý nhà trường phi pháp”, ông Vũ Phán thừa nhận.

Cũng theo ông Vũ Phán, do chậm thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ GD&ĐT, nên ngày 5/3/2019, Bộ GD&ĐT đã có Văn bản số 767/BGDĐT-TCCB về việc chuyển đổi loại hình Trường Đại học Dân lập sang loại hình Đại học Tư thục. Bộ GD&ĐT yêu cầu trường khẩn trương kiện toàn HĐQT (phải đủ thành phần theo quy định), sau đó kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT và Hiệu trưởng nhà trường (khi đề nghị cho Hiệu trưởng nghỉ phải đồng thời đề xuất người thay thế). Thời gian gửi văn bản về Bộ GD&ĐT trước ngày 31/3/2019.

Nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình Trường Đại học Dân lập sang loại hình Trường Đại học Tư thục theo quy định về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/4/2019.

“Sau thời gian quy định trên, Trường Đại học DLPĐ không thực hiện đúng theo yêu cầu, Bộ GD&ĐT sẽ quyết định dừng tuyển sinh đối với Trường Đại học DLPĐ”, văn bản nêu.

Đến bao giờ Trường Đại học DLPĐ mới thực hiện xong các kiến nghị được nêu trong Kết luận thanh tra số 08/KL-TTr; việc nhiều sai phạm trong quản lý, điều hành của nhà trường có ảnh hưởng đến chất lượng dạy, học; liệu Trường Đại học DLPĐ có bị Bộ GD&ĐT “truất quyền” tuyển sinh? Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

Trần Quý