Quyết định số 585/QĐ-UBND đã xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với Cty Hồng Trường hành vi vi phạm: Khai thác không đúng trình tự khai thác, hệ thống khai thác đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt; hộ chiếu nổ mìn không phù hợp với thiết kế nổ mìn đã được lập, phê duyệt; vi phạm quy chuẩn kỹ thuật an toàn về vật liệu nổ công nghiệp trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; sử dụng người chưa được huấn luyện, kiểm tra cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, được quy định tại Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp....

Theo đó, công ty này bị phạt 200.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung buộc đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản 3 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 38, Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020; đình chỉ hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định khoản 2, Điều 50, Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019.

Biện pháp khắc phục buộc phải khai thác đúng phương pháp khai thác quy định trong giấy phép: Đúng hệ thống mở vỉa; đúng trình tự khai thác; đúng hệ thống khai thác; đúng các thông số của hệ thống khai thác, gồm: Chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng; đổ thải đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ/Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 56, Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC  trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Cty Hồng Trường được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900598481, ngày 1/1/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25/5/2020.

Người đại diện pháp luật: Ông Lê Hồng Nhi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện đã ra Quyết định số 586/QĐ-UBND bổ sung quyết định xử phạt VPHC trong hoạt động khoáng sản đối với Cty Hồng Trường tổng số tiền phạt các hành vi là 170.000.000 đồng.

Trong đó, phạt 80.000.000 đồng đối với vi phạm quy định về thiết kế mỏ, quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 38, Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ; phạt 50.000.000 đồng đối với vi phạm không lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 40, Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ; phạt 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy chuẩn kỹ thuật an toàn về vật liệu nổ công nghiệp trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 56, Nghị định 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ.

Xuân Thống