Quyết định 118/QĐ-XPHC do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ký xử phạt Tổng Công ty 36 do ông Nguyễn Đăng Giáp làm người đại diện theo pháp luật.

Tổng Công ty 36-CTCP được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu mã số 0105454762 ngày 22/3/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 14/7/2021, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.

Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Đăng Giáp (SN 1954) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Tổng Công ty 36 đã lấn, chiếm 23.610,1m2 đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn (khu vực lèn Trốt, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu) để làm trạm trộn, văn phòng, bãi tập kết. Trong đó, diện tích 15.145,5m2, thời gian vi phạm là 5 năm và diện tích 8.464,6m2 thời gian vi phạm là 1 năm, nằm ngoài diện tích cấp phép khai thác mỏ, diện tích lấn chiếm chưa được UBND tỉnh cho chủ trương thuê đất.

Với hành vi này, Tổng Công ty 36 bị phạt tiền 120.000.000 đồng, theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 14, Nghị định 91/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực đất đai.

Cơ quan chức năng cũng áp dụng biện pháp khắc phục, trong thời hạn 90 ngày buộc Tổng Công ty 36 khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại đất đã lấn, chiếm. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi VPHC số tiền 120.274.000 đồng.

Tổng Công ty 36 đã khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được cấp phép khai thác từ 0,1ha đến dưới 0,5ha (vượt ranh giới cấp phép với diện tích 0,34037 ha tại lèn Trốt, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu). Hành vi này, cơ quan chức năng đã phạt tiền 120.000.000 đồng, theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 37 Nghị định 36/2020 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15, Điều 2 Nghị định 04/2022 của Chính phủ.

Biện pháp khắc phục buộc Tổng Công ty 36 cải tạo, phục hồi môi trường, thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trang thái an toàn; đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi VPHC với số tiền 81.800.000 đồng.

Tổng Công ty 36 đã khai thác khoáng sản vượt công suất được cấp phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản (cụ thể, được phép khai thác hàng năm là 100.000m3, trong khi năm 2021 Cty khai thác công suất 140.000m3, vượt 40% công suất với khối lượng 40.000m3).

Với hành vi vi phạm này, Tổng Công ty 36 bị xử phạt 300.000.000 đồng, theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 41 Nghị định 36/2020 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18, điều 2 Nghị định 04/2022 của Chính phủ.

Xử phạt bổ sung đối với Tổng Công ty 36 là đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản trong trường hợp vi phạm nhiều lần (năm 2020 Tổng Công ty 36 đã khai thác vượt công suất 128.000m3, vượt 28%)

Biện pháp khắc phục hậu quả buộc Tổng Công ty 36 thực hiện các biện pháp cải tạo các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra.

Tổng hợp chung các hình phạt, Tổng Công ty 36 bị xử phạt chính số tiền 540.000.000 đồng. Nộp lại số lợi bất hợp pháp số tiền 202.074.429 đồng. Hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản (khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường) thời gian 3 tháng 15 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.
Xuân Thống