Quy trách nhiệm tự ý bán đất nền vi phạm quy hoạch

Dự án Khu dân cư Nhà hát nhân dân, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quảng Long Thanh Hóa làm chủ đầu tư, hình thức đầu tư là đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất. Tổng diện tích dự án theo mặt bằng quy hoạch là 34.877m2.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra những khuyết điểm, vi phạm tại dự án này.

Việc thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công Sở Xây dựng chưa yêu cầu nhà đầu tư trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với các hạng mục nhà văn hóa, nhà ở lô LK 01, LK 02, LK 03 là không đúng theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 26, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015. Trách nhiệm này thuộc Sở Xây dựng và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quảng Long Thanh Hóa.

Việc xác định tiền sử dụng đất, chưa thực hiện rà soát nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của chủ đầu tư đối với dự án khi được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 4895/QĐ-UBND ngày 13/11/2020.

Việc chậm xác định giá đất cụ thể trình hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh đối với việc giao đất đợt 1 thuộc trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường.

Việc chấp hành quy hoạch, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và trật tự xây dựng, việc để cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quảng Long Thanh Hóa thực hiện việc xây nhà thô khi chưa đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng công trình là vi phạm theo quy định tại khoản 1, điều 107, Luật Xây dựng 2014.

Đối với việc không thực hiện xây dựng nhà thô ở các tuyến đường theo thiết kế. Tự ý bán đất nền của các lô đất ở đường Đào Duy Từ, đường Lê Phụng Hiểu là vi phạm quy hoạch được duyệt và hợp đồng đã ký kết, vi phạm quy định tại điều 89, Luật Xây dựng 2014.

Để các hộ dân tự ý xây nhà không theo thiết kế được duyệt là vi phạm khoản 8, điều 17, Nghị định 11/2013 về phát triển đô thị “giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư thứ cấp (nếu có) phù hợp với quy hoạch chi tiết và tiến độ dự án đã được phê duyệt”.

Việc để người dân tự ý hợp thửa, tự ý xoay hướng nhà không đúng với quy hoạch và xây dựng khi chưa được cấp phép xây dựng tại vị trí LK 01, LK 02, LK 03 là vi phạm khoản 8, điều 17, Nghị định 11/2013 về quản lý phát triển đô thị. Trách nhiệm thuộc Sở Xây dựng và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quảng Long.

Chưa xây dựng xong các hạng mục nhà thô vẫn được nghiệm thu

Việc chưa kịp thời tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm của các hộ dân về quản lý trật tự xây dựng tại dự án Nhà hát nhân dân, thiếu kiên quyết trong việc xử lý vi phạm, chỉ đề ra biện pháp xử lý phạt hành chính, chưa có biện pháp khắc phục, ngăn chặn sai phạm trong việc xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng. Trách nhiệm thuộc Thanh tra Sở Xây dựng, Đội Quy tắc Đô thị TP Thanh Hóa và UBND phường Ba Đình.

Việc nhà đầu tư chưa xây dựng đúng các hạng mục nhà xây thô theo thiết kế, để một số vị trí chưa xây dựng xong nhưng vẫn được Sở Xây dựng cùng các đơn vị tư vấn và nhà đầu tư tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng là không đúng quy định tại khoản 2, điều 123, Luật Xây dựng 2014, thuộc trách nhiệm Sở Xây dựng và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quảng Long.

Từ những sai phạm nói trên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn độc lập, đủ điều kiện năng lực để kiểm định các hạng mục, công trình đã thi công, đánh giá sự phù hợp về quy hoạch, khả năng chịu lực của kết cấu công trình, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy… Phối hợp với UBND TP Thanh Hóa đôn đốc chủ đầu tư chấp hành các quyết định của UBND TP Thanh Hóa xử lý dứt điểm các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng của chủ đầu tư.

Trên cơ sở đó sớm hoàn thành việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị Thanh tra, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, sai phạm đã được chỉ ra trong kết luận.

Kiến nghị Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa giao Đội Kiểm tra Quy tắc Đô thị phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng và UBND phường Ba Đình kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quyết định số 3596/QĐ-XPVPHC ngày 19/4/2022 phá dỡ các hạng mục công trình xây dựng không đúng quy hoạch xây dựng được phê duyệt tại các lô đất số 01, 02, 03, 17, 18, 19 thuộc khu liền kề 1 và các lô 01, 02, 03 thuộc khu liền kề 3.

Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư khi được UBND tỉnh cho phép chuyển từ xây dựng nhà thô sang phân lô bán nền theo đúng nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh đã giao tại Quyết định số 4895/QĐ-UBND ngày 13/11/2020. Tổ chức kiểm điểm, cá nhân, tập thể có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa còn kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra đã chỉ ra.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.                                           

Văn Thanh