Quy hoạch đất thương mại dịch vụ lại giao đất ở

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận về thanh tra toàn diện, tổng thể, trình từ thủ tục đầu tư, xây dựng đối với Trung tâm Thương mại - Đại siêu thị Big C giai đoạn 2 TP Thanh Hóa.

Qua kiểm tra cho thấy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty Quảng Long tại Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 với diện tích 10.705m2 để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở hỗn hợp, thời hạn sử dụng đất lâu dài là không đúng quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt tại Quyết định số 4060/QĐ-UBND và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (dự án xây dựng Trung tâm Thương mại - Đại siêu thị Big C thuộc quy hoạch chỉ sử dụng cho mục đích đất thương mại dịch vụ mà không quy hoạch đất ở).

Theo tìm hiểu, ngày 27/7/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 3.900/UBND-CN về chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Thương mại - Đại siêu thị Big C tại TP Thanh Hóa.

Ngày 19/11/2010, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại hội nghị Thường trực UBND tỉnh đã đồng ý để Công ty Quảng Long đầu tư Khu Trung tâm Thương mại - Đại siêu thị Big C trên khu đất 7 ha đã được chấp thuận.

Theo đó, Công ty Quảng Long được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê 28.766m2 đất để thực hiện dự án Đại siêu thị Big C giai đoạn 1, diện tích còn lại thực hiện dự án giai đoạn 2 là 41.430 m2.

Ngày 9/12/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định phê duyệt chi tiết 1/500 giai đoạn 2 - Khu Trung tâm Thương mại - Đại siêu thị Big C.

Ngày 25/5/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có thông báo số 76/TB-UBND về kết luận tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các phó chủ tịch ngày 9/5/2012. Theo đó đồng ý chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích 10.705m2 đất cho Công ty Quảng Long sử dụng vào mục đích xây dựng nhà hỗn hợp, thời hạn sử dụng lâu dài.

Trên cơ sở tham mưu, ngày 18/10/2012 UBND tỉnh Thanh Hóa chính thức có Quyết định 3445/QĐ-UBND cho Công ty Quảng Long thuê đất, trả tiền thuê đất hằng năm với diện tích 30.725m2 để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà trưng bày và các công trình phụ trợ, thời hạn thuê đất 50 năm. Giao đất có thu tiền sử dụng đất với diện tích 10.705m2, để sử dụng vào mục đích xây nhà hỗn hợp, thời hạn sử dụng lâu dài.

Sai phạm trong điều chỉnh sử dụng đất

Đến ngày 20/10/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 4199/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định 3455/QĐ-UBND, trong đó có 14.158 m2 giao đất có thu tiền sử dụng đất vào mục đích đất ở kết hợp dịch vụ thương mại, đất ở biệt thự song lập, đất ở biệt thự đơn lập, thời hạn sử dụng 50 năm, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài; 10.000 m2 thuê đất trả tiền hằng năm để xây dựng khách sạn, thời hạn đến ngày 18/10/2062; 17.272m2 đất công cộng giao cho Công ty Quảng Long quản lý, đầu tư xây dựng, sau khi hoàn thành bàn giao cho địa phương quản lý.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác quy hoạch cho thấy, quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt tại Quyết định 4046/QĐ-UBND ngày 9/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh, phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/200 Khu đô thị mới Trung tâm TP Thanh Hóa, được phê duyệt tại Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 22/7/2011. Mục tiêu của dự án này là xây dựng siêu thị thương mại dịch vụ, tính chất, chức năng sử dụng đất là sản xuất kinh doanh (đất thương mại dịch vụ). Quy hoạch dự án không có mục đích, tính chất, chức năng sử dụng đất xây dựng nhà ở).

Liên quan đến sự việc này, trước đó Kiểm toán Nhà nước đã kết luận: “Dự án Đại siêu thị Big C thuộc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 về quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 nhưng chỉ sử dụng cho mục đích đất dịch vụ thương mại mà không quy hoạch đất ở”.

Do đó, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho rằng Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu điều chỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tuy nhiên việc chuyển mục đích sử dụng đất chưa có trong kế hoạch sử dụng đất; việc điều chỉnh, chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất của UBND TP Thanh Hóa là vi phạm quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

Hiện dư luận ở Thanh Hóa cho rằng, việc tỉnh Thanh Hóa đã quy hoạch Dự án Trung tâm Thương mại - Đại siêu thị Big C giai đoạn 2 TP Thanh Hóa là đất dịch vụ thương mại, tuy nhiên, sau đó vẫn cho điều chỉnh, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để giao cho Công ty Quảng Long gần 11.000m2 đất ở là có dấu hiệu “ưu ái”. Do vậy, cần làm rõ động cơ, mục đích trong việc chuyển đổi mục đích đất này, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Văn Thanh