Năm 2019, 2020, cơ quan chức năng tiếp nhận 445 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện có 17 đơn, gồm 6 đơn khiếu nại, 4 đơn tố cáo, 7 đơn kiến nghị, phản ánh. Qua thanh tra cho thấy, việc phân loại, xử lý đơn có vụ việc còn chưa chính xác, còn nhầm lẫn giữa đơn khiếu nại với kiến nghị, phản ánh.

Qua kiểm tra 6 hồ sơ giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động, cơ quan thanh tra phát hiện rất nhiều vi phạm. Cụ thể, thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại không đúng với mẫu quy định, vi phạm các lỗi như: Không ghi giải quyết khiếu nại lần đầu; thiếu ngày tháng năm nhận đơn của công dân; thông báo không có nội dung đơn được thụ lý kể từ ngày nào.

Chủ tịch UBND huyện ban hành thông báo thụ lý sau khi có quyết định xác minh là không đúng với quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về trình tự giải quyết khiếu nại hành chính. 5 vụ việc công dân có đơn xin rút khiếu nại, tuy nhiên trong hồ sơ còn thiếu báo cáo của đoàn xác minh về việc công dân rút đơn.

Qua xem xét hồ sơ giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động thấy, thời gian giải quyết kéo dài, đặc biệt là sau khi có báo cáo xác minh đến khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Nhiều vụ việc giải quyết chậm 1 năm như vụ ông Đương Văn Hảo, thị trấn Thanh Sơn khiếu nại việc bồi thường giải phóng mặt bằng đường 293 và vụ bà Ngô Thị Mùi thôn chợ, thị trấn Thanh Sơn khiếu nại việc bồi thường giải phóng mặt bằng làm đường 293.

Vi phạm tiếp diễn tại 4 hồ sơ giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động. Theo đó, người bị tố cáo không nhận được thông báo nội dung tố cáo là không đúng với quy định tại Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

Năm 2019, vụ việc công dân tố cáo Chủ tịch UBND xã Cẩm Đàn buông lỏng quản lý đất đai ở địa phương nhưng khi ban hành kết luận, Chủ tịch UBND huyện kết luận đối tượng bị tố cáo là UBND xã. Kết luận như vậy là không đúng đối tượng bị tố cáo. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và huỷ bỏ kết luận giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động.

Tương tự tình trạng chậm trễ trong giải quyết đơn thư khiếu nại, cơ quan thanh tra phát hiện có vụ việc giải quyết tố cáo thời gian giải quyết chậm 50 ngày, sau khi đã trừ thời gian gia hạn giải quyết, ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.

Chưa hết, kiến nghị, phản ánh của người dân cũng được xem xét, giải quyết cũng kéo rất dài. Các cơ quan, đơn vị được giao xem xét, giải quyết không thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.

Cụ thể, vụ ông Hoàng Văn Đông, trú tại Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử đề nghị xem xét lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hoàng Thị Sa và hộ gia đình bà Hoàng Thị Vui vào đường dân sinh của thôn, Chủ tịch UBND huyện có 4 công văn đôn đốc thực hiện, đến khi có báo cáo là 1 năm 8 tháng.

Ông Ngô Văn Quý, thị trấn Tây Yên Tử đề nghị công nhận hạn mức đất ở và một số nội dung khác, đến khi có văn bản trả lời là 11 tháng 15 ngày.

Ông Trần Văn Mộc, thôn Bản, xã Dương Hưu kiến nghị thu hồi huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Tỉnh, trú tại thôn Bán, xã Dương Hưu, đến khi có văn bản trả lời là 5 tháng 20 ngày.

Ông Hoàng Văn Hựu, trú tại khu 2, thôn Thượng, xã Long Sơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai với dòng họ Ngọc. Chủ tịch UBND huyện đã có 7 văn bản đôn đốc Phòng Tài nguyên và Môi trường, đến khi có văn bản trả lời là 1 năm 6 tháng.

Ở bài báo trước, Báo Thanh tra cũng phản ánh tình trạng Chủ tịch UBND huyện Sơn Động “lười” tiếp công dân định kỳ, có 14 ngày trong 2 năm 2019, 2020 không trực tiếp tiếp công dân mà giao cho Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp. Tình trạng vi phạm quy định trong công tác tiếp dân diễn ra tại nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Động.

Hoàng Long