Cấp uỷ, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Yên Bái luôn nhận thức và xác định rõ công tác an ninh chính trị nội bộ và an ninh, trật tự trong cơ quan là yếu tố hết sức quan trọng, quyết định thắng lợi việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Năm 2022, Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của các phòng, đơn vị trực thuộc và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức kết hợp với triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự an toàn tại cơ quan.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an phường Minh Tân, thành phố Yên Bái trong đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; các nghị quyết liên tịch về phòng chống tội phạm, ngăn chặn vô hiệu hóa âm mưu hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhằm kế thừa và phát huy những kết quả đó, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức ký kết và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng tới toàn thể cán bộ công chức, người lao động cơ quan, với những nội dung sau: Chỉ đạo các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trực thuộc thành điểm sáng về an ninh trật tự; nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương.

Tích cực vận động cán bộ, người lao động trong cơ quan quyết tâm tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong cơ quan và ngoài xã hội.

Quyết tâm xây dựng Thanh tra tỉnh đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự, là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cán bộ, đảng viên, công chức Thanh tra tỉnh cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại nơi cư trú và nơi công cộng, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

Không bao che, chứa chấp những người có hành vi vi phạm pháp luật và người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn; không mua bán chứa chấp, sử dụng tài sản của người khác phạm tội mà có hoặc tài sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật; không tổ chức hoặc tham gia gây mất trật tự.

Tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ văn hoá, nhận thức chính trị và năng lực công tác, không tham gia gây rối an ninh, trật tự tại nơi cư trú và nơi công cộng.

Không tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng các chất ma tuý; không tham gia tổ chức, chứa chấp đánh bạc, lô đề dưới bất kỳ hình thức nào; không uống rượu, bia say và sử dụng các chất kích thích khác làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Không tham gia các hoạt động tuyên truyền hoặc hành nghề mê tín dị đoan; không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trật tự trị an đô thị; không vi phạm các quy trình, nghiệp vụ công tác, tuyệt đối giữ gìn bí mật Nhà nước.

Chủ động, kịp thời khai báo, cung cấp cho cơ quan công an, chính quyền địa phương những gì mình biết, về những hành vi vi phạm pháp luật của mọi tổ chức và cá nhân.

Bùi Bình