Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng đối với 3 sở, ngành và 2 UBND cấp huyện cùng 10 đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng.

Đồng thời, phòng ngừa, phát hiện những hạn chế, thiếu sót, sai phạm (nếu có); xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, qua đó đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp khắc phục, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, Thượng tá Mai Thế Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị các thành viên trong đoàn nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được trưởng đoàn phân công để thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra theo lịch đã thống nhất; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thanh tra và văn hóa ứng xử trong công tác thanh tra.

Đặc biệt, quá trình làm việc phải công tâm, khách quan, quan tâm hướng dẫn các đối tượng thanh tra với tinh thần “lấy xây là chính”.

Chú ý đánh giá, ghi nhận đầy đủ những nội dung, kết quả đã đạt được, những vi phạm, hạn chế, thiếu sót, những vấn đề bất cập, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, của địa phương về bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng của đối tượng thanh tra.

Xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan. Từ đó, đưa ra những biện pháp, giải pháp, đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu quả toàn diện đối với công tác này trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các đơn vị sở, ngành, UBND cấp huyện được thanh tra phân công lãnh đạo, cán bộ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phối hợp trong công tác thanh tra. Đồng thời, góp ý về phương pháp, nội dung để đảm bảo việc thanh tra đúng, đầy đủ, chất lượng.

Trọng Tài