Theo Quyết định số 131/QĐ-TTr, Đoàn Thanh tra do bà Nguyễn Thị Hường, Trưởng phòng Nghiêp vụ II, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn năm 2016- 2018.

Thời kỳ thanh tra từ tháng 1/1/2016 đến 31/12/2018, các vấn đề liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra được xem xét.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định.

Chánh Thanh tra tỉnh Trương Văn Nam cũng ký Quyết định số 132/QĐ-TTr về việc giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra. Đoàn Giám sát do ông Nguyễn Sơn Hồng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn có nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của Đoàn Thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, giai đoạn năm 2016 – 2018.

Thời hạn giám sát được tính kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến thời điểm kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.

Trước đó, năm 2018, Báo Thanh tra đăng tải loạt bài phản ánh về tình trạng nhiều đơn thư tố cáo vi phạm đất đai nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang nhưng chậm trễ được giải quyết.

Sau loạt bài phản ánh, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo giải quyết đơn thư của công dân theo quy định pháp luật.

Ông Bùi Quang Huy, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cũng cam kết sẽ tập trung chỉ đạo để tạo chuyển biến trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Những bức xúc của công dân sẽ được giải quyết ngay, kịp thời ở cấp xã, cấp huyện.

Hoàng Long