Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) cuối tuần qua cho biết, đang điều tra các cáo buộc tham nhũng liên quan đến Petronas và một công ty dầu khí quốc tế trong dự án trị giá 399 triệu ringgit (89,97 triệu USD) ở bang Sarawak.

Ủy ban không nêu chi tiết dự án hoặc công ty dầu khí quốc tế nào đang bị điều tra.

Petronas cho biết, cuộc điều tra được mở liên quan đến việc trao hợp đồng cho một công ty con ở Malaysia của một công ty quốc tế vào năm 2021.

"Petronas đã hợp tác đầy đủ với MACC trong cuộc điều tra mà không tìm thấy bất kỳ hành vi sai trái nào của Petronas, nhân viên và giám đốc của họ", Petronas cho biết trong một tuyên bố.

MACC cho biết, đã tìm thấy "một số điểm yếu trong thực hành, hệ thống và quy trình làm việc" trong cuộc điều tra của mình, và đề xuất cải tiến các quy trình điều hành tiêu chuẩn của Petronas như các biện pháp phòng ngừa.

Petronas khẳng định, tập đoàn tiếp tục cải thiện và củng cố các quy trình điều hành tiêu chuẩn như một phần trong nỗ lực ngăn chặn và đấu tranh với mọi hình thức tham nhũng cũng như hành vi sai trái.

Đức Anh