Trong một tuyên bố, MACC cho biết, Petronas đã hợp tác đầy đủ với ủy ban trong cuộc điều tra liên quan đến dự án trị giá 399 triệu ringgit (89,97 triệu USD) ở bang Sarawak.

Ủy ban đã không nêu chi tiết dự án hoặc công ty dầu khí quốc tế nào đang bị điều tra.

Petronas đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

MACC cho biết, đã tìm thấy "một số điểm yếu trong thực hành, hệ thống và quy trình làm việc" trong cuộc điều tra của mình.

"Theo đó, Ủy ban đã đề xuất cải tiến các quy trình điều hành tiêu chuẩn như các biện pháp phòng ngừa", MACC nói.

Ủy ban cũng kêu gọi các bên có thông tin về vụ việc hợp tác để hỗ trợ cuộc điều tra.

Đức Anh