Chiều 7/12, Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực đã họp để thảo luận, cho ý kiến đối với 5 báo cáo và 1 chương trình công tác. 

Thu hồi tài sản tham nhũng tồn đọng lớn

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo nêu rõ, từ đầu năm đến nay, công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt, hiệu quả.

TP đã rà soát để hoàn thiện các quy định bịt kín những kẽ hở, lỗ hổng trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.  

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện tham nhũng, tiêu cực gắn với điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; kỷ luật đảng gắn với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự. Tinh thần này được thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ TP đến địa phương.

Bí thư Thành ủy cũng nêu rõ, công tác PCTN, tiêu cực vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó, có những vụ án, vụ việc chậm kết thúc xử lý.

Công tác giám định, định giá tài sản trong một số vụ án, vụ việc còn chậm, phối hợp chưa tốt, nhiều vụ án phải tạm đình chỉ chờ kết quả giám định, định giá.

Đặc biệt, tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, nổi lên là các sai phạm trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu... gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ vẫn chưa chuyển biến, rất ít vụ việc được phát hiện qua tự kiểm tra. Công tác thu hồi tài sản mặc dù tăng cao so với các năm trước, nhưng giá trị tài sản phải thu hồi còn tồn đọng lớn.

Bổ sung 2 vụ việc, vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng TP và quận, huyện tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đặc biệt là các vụ án do Trung ương giao và ủy thác điều tra của Bộ Công an.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên. Khẩn trương hoàn thành, kết luận kiểm tra đối với các cuộc kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ban Cán sự Đảng UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát, đề xuất khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, hợp tác công tư, xã hội hóa, tài chính ngân sách, tự chủ tài chính, quy hoạch xây dựng.

Chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Các quận, huyện, thị ủy, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tăng cường phối hợp, thực hiện nghiêm cơ chế chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Cùng với đó, chỉ đạo xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra tại địa phương; kiên quyết khắc phục tệ "tham nhũng vặt"; xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật đảng với xử lý kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 7 vụ việc, vụ án.

Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo 10 vụ việc, vụ án. Bổ sung 2 vụ việc, vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kiến nghị cơ quan thường trực và các cơ quan tư pháp TP.

Hải Hà