Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, ngày 9/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu ban hành Quyết định 257/QĐ-HU thi hành kỷ luật ông Nguyễn Trọng Bốn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm DVNN huyện Diễn Châu. 

Trước đó, UBND huyện Diễn Châu ban hành Quyết định 3638/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn xác minh nội dung đơn tại Trung tâm DVNN huyện Diễn Châu. Trên cơ sở kết quả xác minh, đoàn đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu ký quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Trọng Bốn, Giám đốc Trung tâm DVNN huyện do có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong: Đầu tư, xây dựng, tài chính, kế toán, quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Viên chức và văn hoá công sở.

Cùng với hình thức xử lý trên, UBND huyện còn giao ông Nguyễn Trọng Bốn có trách nhiệm hoàn trả về trung tâm số tiền 211.170.000 đồng là số tiền đã vay tại quỹ nội bộ (được đoàn kết luận rõ); thu hồi từ trung tâm số tiền 352.088.000 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra huyện Diễn Châu mở tại Kho bạc Nhà nước huyện trước ngày 31/3/2022.

Xuân Thống