Tại diễn đàn quan trọng nhất đối với các quốc gia thành viên Công ước này, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, Việt Nam trở thành thành viên Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) từ năm 2009. Việt Nam luôn quan tâm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, đặc biệt, coi việc thực hiện UNCAC là một nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu với sự tham gia của các thành phần khác nhau trong xã hội.

Thực hiện nghị quyết của Hội nghị Các quốc gia thành viên UNCAC về cơ chế đánh giá việc thực thi UNCAC, Việt Nam là quốc gia được đánh giá việc thực thi UNCAC tại Chu trình I vào năm 2011 và Chu trình II và năm 2017. Đến nay, Việt Nam đã hoàn thành cả hai chu trình đánh giá nêu trên.

Trên cơ sở các khuyến nghị của các chuyên gia đánh giá, với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, Việt Nam đã tích cực hoàn thiện thể chế và pháp luật nhằm đáp ứng các yêu cầu của UNCAC.

Mới đây, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030. Đây là minh chứng cho quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng, một trong những ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch công tác hàng năm của Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Đoàn Đại biểu cấp cao của Việt Nam do TS Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị Các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng lần thứ 10, từ ngày 11- 15/12/2023. Ảnh: Thu Trang

Về phát hiện và xử lý tham nhũng, ông Đặng Công Huẩn cho biết, Việt Nam đã đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và đặc biệt quan tâm tới kết quả thu hồi tài sản tham nhũng, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng của Việt Nam đã đạt 34,7% vào năm 2022 (năm 2013, tỷ lệ này chỉ đạt dưới 10%). Kết quả nổi bật này cho thấy những nỗ lực to lớn của Việt Nam trong khắc phục hậu quả của các vụ án tham nhũng.

Khẳng định phòng, chống tham nhũng đòi hỏi nâng cao công tác hợp tác quốc tế và phối hợp ở cấp độ khu vực và quốc tế, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chia sẻ, cho tới nay, Việt Nam đang tích cực và đã ký kết gần 20 thoả thuận song phương về hợp tác với một số nước trong lĩnh vực thanh tra, phòng chống tham nhũng; gần 80 điều ước quốc tế trong lĩnh vực hợp tác quốc tế phòng chống tham nhũng và tội phạm.

“Đây là những nỗ lực không ngừng nghỉ, không chỉ giúp Việt Nam đạt được những kết quả tích cực trong hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao hơn nữa mức độ tuân thủ Công ước, thể hiện là một thành viên có trách nhiệm cao của Công ước”, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn nhấn mạnh.

Thu Trang, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ