Theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, nhận lời mời của Ban Thư ký Hội nghị các quốc gia thành viên UNCAC, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đoàn Công tác liên ngành đi dự các cuộc họp trong khuôn khổ UNCAC, tại Cộng hòa Áo từ ngày 10/6-16/6/2024.

Đoàn Công tác liên ngành đi dự các cuộc họp trong khuôn khổ UNCAC nhằm cập nhật thông tin, thực hiện tốt công tác báo cáo, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện chung của các nhóm công tác; trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm giữa các quốc gia thành viên UNCAC về phòng, chống tham nhũng; khẳng định vai trò và sự tham dự đầy đủ, tích cực của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác quốc tế ở phạm vi khu vực và toàn cầu.

Các cuộc họp trong khuôn khổ UNCAC bao gồm: Cuộc họp lần thứ 15 của Nhóm Đánh giá thực thi UNCAC; Cuộc họp lần thứ 18 của Nhóm Công tác liên Chính phủ mở rộng về thu hồi tài sản và Cuộc họp lần thứ 13 của Nhóm Công tác liên Chính phủ mở rộng về hợp tác quốc tế, sẽ diễn ra từ ngày 10- 14/6/2024 tại Thủ đô Viên, Cộng hòa Áo.

leftcenterrightdel
 Đoàn Đại biểu liên ngành Việt Nam tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ UNCAC, tại Cộng hòa Áo từ ngày 10/6-16/6/2024. Ảnh: HTQT

Nội dung cụ thể: Cuộc họp lần thứ 15 của Nhóm Đánh giá thực thi UNCAC là  tập trung thảo luận về tình hình thực hiện cơ chế đánh giá và thực thi UNCAC, trọng tâm là Chương IV (Hợp tác quốc tế) và Chương V (Thu hồi tài sản) của Công ước.

Cuộc họp lần thứ 13 của Nhóm Công tác liên Chính phủ mở rộng về hợp tác quốc tế là tập trung thảo luận các nội dung về hợp tác và truyền thông hiệu quả, chia sẻ thông tin, phương thức tiếp cận liên ngành, hợp tác thực thi pháp luật và tận dụng các mạng lưới.

Cuộc họp lần thứ 18 của Nhóm Công tác liên Chính phủ mở rộng về thu hồi tài sản: Tập trung thảo luận về các thực tiễn tốt, thách thức liên quan tới thông tin chủ sở hữu hưởng lợi nhằm phát hiện, phòng ngừa hành vi tham nhũng, thúc đẩy thu hồi, hoàn trả tài sản theo Công ước và các luồng tài chính bất hợp pháp; những thách thức, khó khăn, trở ngại trong hợp tác quốc tế.

Thái Hải