Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì buổi hội đàm. Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy cùng tham dự.

Chia sẻ tại hội đàm, Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy đã khái quát về tình hình kinh tế - xã hội ở Việt Nam thời gian qua; một số kết quả nổi bật cũng như kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN ở Việt Nam những tháng đầu năm 2024 và định hướng công tác từ nay đến cuối năm 2024.

Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2024, ngành Thanh tra đã triển khai 2.079 cuộc thanh tra hành chính và 15.540 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, đã kiến nghị chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 759 tỷ đồng, 207ha đất; ban hành 8.824 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.119 tập thể và 1.465 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 38 vụ, 27 đối tượng.

Ngoài ra, ngành Thanh tra đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 2.277 kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, đã thu hồi 109 tỷ đồng, 0,3ha đất; xử lý hành chính 518 tổ chức, 1.870 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 36 vụ, 56 đối tượng; khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 24 văn bản theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra.

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong chủ trì hội đàm. Ảnh: TH 

Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tổng số 66.916 lượt người với 75.065 người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh về 56.152 vụ việc; tiếp nhận, xử lý 89.970 đơn các loại.

Tiến hành giải quyết 3.838 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết KNTC, đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 336 triệu đồng, 121m2 đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 8,7 tỷ đồng; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 59 cá nhân; kiến nghị xử lý 133 người (trong đó có 129 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra xử lý 4 vụ, 3 đối tượng (có 1 cán bộ, công chức).

Về công tác PCTN, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Kiểm tra tại 1.775 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 90 đơn vị vi phạm. Việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập: Có 166.243 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập….

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy chia sẻ tại hội đàm. Ảnh: NH 

Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy cho biết, qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KCTC và PCTN, Thanh tra Chính phủ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong triển khai các nhiệm vụ, chương trình công tác.

Bên cạnh đó, phải có bản lĩnh vững vàng, tuân thủ pháp luật và nguyên tắc làm việc; điều hành quyết liệt nhưng linh hoạt. Tranh thủ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành chức năng và các địa phương trong giải quyết, xử lý công việc, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương; nhất là phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan tư pháp trong xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tổ chức, cá nhân vi phạm.

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ; coi trọng việc tổng kết, rút kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để cán bộ và Nhân dân biết, tham gia giám sát và có cơ chế phù hợp để tiếp nhận, xử lý những phản ánh của Nhân dân về những vi phạm, tham nhũng của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ,

leftcenterrightdel
Đoàn đại biểu hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TH 

Thay mặt Đoàn Đại biểu Cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào, đồng chí  Vị - Lay - Văn Bút - Đa - Khăm, Phó Tổng Thanh tra Nhà nước Lào chia sẻ về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2024 và những kết quả, kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN.

Đồng chí Vị - Lay - Văn Bút - Đa - Khăm cho biết, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Lào đã tích cực thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Trong đó, chú trọng tăng cường sự điều hành trong công tác PCTN, tiêu cực trong bộ máy của Đảng, Chính phủ và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Mặc dù thời gian qua, đất nước Lào đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng tăng trưởng kinh tế 4 tháng đầu năm cđạt kết quả tốt (4,7%). Những mục tiêu lớn của đất nước được thực hiện theo thời hạn, an sinh xã hội được đảm bảo tốt và ổn định.

Về hoạt động thanh tra, Lào đã tiếp tục chỉ đạo, điều hành trong thanh tra quản lý Nhà nước, thanh tra hành chính ngay từ sớm, từ xa, trong đó tập trung thanh tra các dự án lớn, đồng thời phối hợp với các bộ, ban, ngành tiến hành thanh tra chuyên ngành về đất đai, khoáng sản và thu chi ngân sách…

Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc tổ chức và thực hiện theo quy chế cũng như kiến nghị xử lý nhiều tổ chức, cán bộ. Đồng thời cảnh tỉnh, nâng cao trách nhiệm của các cán bộ, đặc biệt người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức, hoạt động các nhiệm vụ.

Lào đang nghiên cứu sửa đổi Nghị định 159 về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

Thời gian tới, tiếp tục phát triển ngành thanh tra giai đoạn 2021-2025;  nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, KNTC. Nghiên cứu sửa đổi Luật Thanh tra, Luật Chống tham nhũng cũng như tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi bổ sung về Chiến lược PCTN giai đoạn 2023-2030.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, cơ quan thanh tra hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa, thông qua việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác này, để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng…

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (phải ảnh) tặng quà lưu niệm cho Tổng Thanh tra Nhà nước Lào. Ảnh: TH 

Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong chúc mừng Thanh tra Nhà nước Lào đã có kết quả quan trọng trong công tác PCTN thời gian qua. Dù chịu nhiều ảnh hưởng của tình hình kinh tế, nhưng thời gian qua, kinh tế đất nước Lào vẫn tăng trưởng tốt và ổn định.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, thời gian tới, Đảng và Nhân dân Lào sẽ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI và các mục tiêu đã đề ra.

Nhuần - Hải