Ngày 24/11/2022, UBND tỉnh Quảng Bình ra Văn bản số 4824/VPUBND-NC chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan để làm rõ phản ánh của Báo Thanh tra.

Trước đó, ngày 22/11/2022, Ban Quản lý dự án TP Đồng Hới cũng có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Bình để xác nhận doanh thu hàng năm của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Thành (Cty Hải Thành) là đơn vị trúng gói thầu Dự án Kè biển Hải Thành - Quang Phú, thành phố Đồng Hới (giai đoạn 2) với giá gần 90 tỷ đồng, để có cơ sở trả lời chính thức với báo chí và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Như Báo Thanh tra đã thông tin, Dự án Kè biển Hải Thành - Quang Phú, thành phố Đồng Hới (giai đoạn 2) được triển khai nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển do ảnh hưởng của mưa, bão, triều cường, bảo vệ an toàn tài sản, cơ sở hạ tầng, tính mạng người dân và ổn định đời sống của nhân dân, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Đồng Hới.

UBND thành phố Đồng Hới là chủ đầu tư dự án.

Cty Hải Thành là đơn vị trúng thầu với giá 86.071.054.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 26 tháng.

Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu do UBND thành phố Đồng Hới phát hành tại bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm quy định rõ doanh thu hàng năm tối thiểu của doanh nghiệp phải đạt 59 tỷ đồng trong 5 năm (2016 đến 2020), tuy nhiên, Tại tờ khai quyết toán thu nhập doanh nghiệp của Cty Hải Thành, mã số thuế 3100279752, trong 5 năm (2016 đến 2020) cho thấy mức doanh thu bình quân hàng năm chỉ đạt 46,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm yêu cầu kinh nghiệm thực hiện hợp đồng Cty trúng thầu phải đã từng xây lắp tương tự gồm số lượng hợp đồng tương tự là 02 hợp đồng, tổng giá trị các hợp đồng là 60 tỷ đồng. Trong đó, phải thực hiện công trình tương tự là công trình cấp IV trở lên (đê, kè sông hoặc đê, kè biển bao gồm các hạng mục: Kết cấu mái xiên, lát bằng tấm bê tông đúc sẵn, đỉnh kè kết hợp đường giao thông bê tông xi măng). Có ít nhất 01 hợp đồng có trị giá tối thiểu là 43 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua xác minh thông tin trên hệ thống dữ liệu đấu thầu quốc gia, trước thời điểm trúng gói thầu trên, Cty Hải Thành mới chỉ trúng 02 gói thầu, trong đó lớn nhất là gói thầu xây lắp thuộc Dự án Kè biển Hải Thành -  Quang Phú, thành phố Đồng Hới, giá trúng thầu là 27.925.000.000 đồng, thời gian thực hiện là 5 tháng cũng do UBND thành phố Đồng Hới mời thầu theo Quyết định phê duyệt số 2748/QĐ-UBND ngày 17/7/2020.

Như vậy, với doanh thu bình quân 5 năm gần nhất chỉ có 46,7 tỷ đồng và năng lực kinh nghiệm thi công không đủ để thực hiện gói thầu trên thì rõ ràng Cty Hải Thành không đủ điều kiện dự thầu. Đáng lẽ, hồ sơ dự thầu của Cty Hải Thành phải được các cơ quan có trách nhiệm phát hiện và loại ra ngay từ giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu nhưng không rõ bằng cách nào, đơn vị này vẫn được cho dự xét thầu và trúng thầu?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin!
Chính Bình