TP Hồ Chí Minh:

Kiến nghị bổ sung kinh phí bồi thường tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Cập nhật: 28/11/2019 20:50

(Thanh tra)- UBND quận 2 kiến nghị xem xét bổ sung kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Kiến nghị bổ sung kinh phí bồi thường tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Internet

UBND quận 2 vừa có báo cáo gửi Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh về bồi thường, thu hồi đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo báo cáo, do phát sinh tình hình khiếu nại đông người, UBND quận 2 đã tạm dừng cưỡng chế thu hồi đất kể từ khi tiếp nhận Công văn số 132 của Thanh tra TP.

Do vậy, tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng từ đó đến nay rất chậm, chỉ vận động được 7 hồ sơ hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng và cưỡng chế 1 cơ sở tôn giáo.

Điều này không đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của UBND TP, đặc biệt đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công một số dự án đã được TP chấp thuận giao đất, dẫn đến các công trình chậm nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng.

UBND quận 2 kiến nghị Thường trực UBND TP chỉ đạo sở, ngành có liên quan sớm tham mưu ban hành văn bản pháp lý giải quyết bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp bị ảnh hưởng trong khu đất 4,39ha thuộc một phần khu phố 1, phường Bình An; hoàn thiện pháp lý để tiếp tục thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Kiến nghị giao Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500.

Đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh đối với 3 lô đất tại khu 1,8ha phường Bình Khánh để triển khai bố trí cho các hộ dân sau khi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung được phê duyệt.

Sau khi TP và các cơ quan Trung ương tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân có liên quan đến 5 khu phố thuộc 3 phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh thì chấp thuận cho UBND quận 2 tiếp tục áp dụng biện pháp hành chính để thu hồi đất theo quy định, nhằm đảm bảo triển khai đầu tư các dự án.

UBND quận 2 cũng kiến nghị Thường trực UBND TP xem xét bổ sung kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đảm bảo hoạt động cho các công việc còn lại, nhất là việc thu hồi đất bằng biện pháp hành chính, giải quyết khiếu nại khiếu kiện, thanh quyết toán.

Thiên Lý