Theo đó, CCN hỗ trợ Cách Bi được xây dựng tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ, có tổng diện tích quy hoạch khoảng 72ha, tổng mức đầu tư 957,6 tỷ đồng. 

CCN hỗ trợ Tân Chi 2 được xây dựng tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tổng diện tích quy hoạch khoảng 50ha, với tổng mức đầu tư 665 tỷ đồng.

Ngành nghề hoạt động chủ yếu của 2 CCN là định hướng thu hút đầu tư đa ngành, trong đó trọng tâm vào các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Thời gian xây dựng hạ tầng 2 CCN từ năm 2019-2022.

TTH