Công dân có đơn tố cáo ông Vi Xuân Trọng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ; ông Lê Minh Hải, nguyên Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ; ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý D.A huyện Ba Chẽ, có hành vi tham nhũng, cắt bớt khối lượng, nguyên vật liệu từ các D.A, công trình xây dựng được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Ba Chẽ. Ví dụ, tuyến đường Khe Nháng - Đồng Thầm, theo thiết kế dự toán là 4,8km, nhưng chỉ làm 4km, quyết toán khống 0,8km…

Báo cáo kết quả giải quyết đơn của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cho thấy, Thanh tra tỉnh đã có nhiều văn bản mời công dân đến làm việc và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo. Tuy nhiên, công dân không đến theo giấy mời.

Ngày 17/3/2023, Thanh tra tỉnh đã có buổi làm việc trực tiếp với công dân, tại buổi làm việc, công dân thống nhất nội dung: Lý do tố cáo một số cán bộ nguyên là lãnh đạo UBND huyện Ba Chẽ vì UBND huyện đã tự ý lấy mảnh đất của gia đình để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1 hộ khác; gia đình đã nhiều lần gửi đơn lên chính quyền địa phương nhưng không được xem xét giải quyết và đã khởi kiện ra tòa… Đồng thời, không có hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo để cung cấp.

Trước đó, liên quan đến nội dung này, UBND huyện Ba Chẽ cũng đã có Báo cáo số 121 ngày 7/2/2023, về kết quả tiếp nhận xử lý, giải quyết đơn của công dân và tình hình thực hiện D.A đường Khe Nháng - Bắc Lãng trên địa bàn xã Thanh Lâm.

Theo UBND huyện Ba Chẽ, từ năm 2005 đến năm 2012, công dân đã có nhiều đơn gửi đến UBND huyện, đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai với 1 hộ gia đình khác trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở nội dung đơn của công dân, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công dân không đồng ý kết quả giải quyết và có đơn khởi kiện vụ án tại Tòa án nhân dân huyện Ba Chẽ.

Ngày 11/6/2014, Tòa án nhân dân huyện Ba Chẽ đã ban hành Bản án sơ thẩm số 01/2014/HCST với nội dung: Không đồng ý với nội dung khởi kiện của công dân.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, công dân có đơn kháng cáo gửi đến Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 26/9/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính và ban hành Bản án số 25/2014/HCPT, tuyên xử: Bác yêu cầu của người khởi kiện.

Qua kiểm tra các công trình, D.A đầu tư trên địa bàn huyện, UBND huyện Ba Chẽ khẳng định không có công trình, D.A đường Khe Nháng - Đồng Thầm như nội dung đơn phản ánh, mà chỉ có D.A đường Khe Nháng - Bắc Lãng tại xã Thanh Lâm.

Qua kiểm tra hồ sơ, thủ tục và thực tế hiện trường, D.A này được triển khai đúng trình tự, quy trình theo quy định, đảm bảo mục tiêu D.A đề ra; thi công đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt; khối lượng quyết toán đảm bảo theo hồ sơ thiết kế. D.A đã được Thanh tra tỉnh thanh tra và đã được Sở Tài chính phê duyệt quyết toán.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh nhận định, trong quá trình xác minh, giải quyết, công dân đã không đến làm việc theo giấy mời để nêu rõ nội dung và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan. Tại buổi làm việc trực tiếp và qua nội dung đơn, công dân đều khẳng định: “Không có hồ sơ, tài liệu gì cung cấp cho đoàn thanh tra…”.

Các nội dung trong đơn chung chung, không ghi rõ cụ thể nội dung tố cáo. Duy nhất, có nêu cụ thể tên D.A bị bớt xén khối lượng chiều dài… Tuy nhiên, qua nghiên cứu nội dung đơn và báo cáo của UBND huyện Ba Chẽ, Thanh tra tỉnh nhận thấy nội dung tố cáo không có cơ sở.

Từ những nhận định trên và căn cứ quy định của pháp luật, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh kiến nghị UBND tỉnh không xem xét, xử lý đối với đơn của công dân tố cáo ông Vi Xuân Trọng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ; ông Lê Minh Hải, nguyên Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ; ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý D.A huyện Ba Chẽ, có hành vi tham nhũng, cắt bớt khối lượng, nguyên vật liệu từ các D.A, công trình xây dựng được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản trả lời công dân được biết.

Điểm b, Khoản 2, Điều 9 Luật Tố cáo 2018 quy định: Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây: Trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được.

Điểm a, b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư 05 ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, quy định:

“a) Đơn đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu: … Có nội dung tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật và nêu rõ người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 Luật Tố cáo.

b) Đơn không đủ điều kiện xử lý bao gồm: Đơn không đáp ứng các yêu cầu tại điểm a, Khoản 2 Điều này”. 

Trọng Tài