Trong đơn công dân KN toàn bộ Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 7/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lương Tài, vì cho rằng Quyết định 1281/QĐ-UBND vi phạm nghiêm trọng pháp luật hiện hành.

Hồ sơ vụ việc cho thấy, ngày 7/11/2023, UBND huyện Lương Tài ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND về việc giải quyết KN lần đầu của ông Nguyễn Văn Thống.

Theo đó, kết luận, việc ông Nguyễn Văn Thống KN Chủ tịch UBND huyện Lương Tài phải thực hiện hành vi hành chính là vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thêm diện tích 132m2 của thửa đất số 59, tờ bản đồ số 61, xã Trung Chính là không có cơ sở.

Lý do được UBND huyện Lương Tài giải thích là do diện tích này đang quy hoạch là đất giao thông, không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận là đất ở theo quy định.

Quyết định số 1281/QĐ-UBND khẳng định, không có cơ sở để giải quyết nội dung KN có 5 loại giấy tờ trong hồ sơ thửa đất số 59, tờ bản đồ số 61 giả mạo chữ ký của ông Nguyễn Văn Thống, do ông không đến làm việc trực tiếp với cơ quan xác minh theo quy định nên không lấy được chữ ký mẫu để trưng cầu giám định.

Không đồng tình với kết quả giải quyết, công dân gửi đơn lên UBND tỉnh Bắc Ninh KN Quyết định số 1281/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Lương Tài.

Giải quyết đơn của công dân, UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành xác minh.

Kết quả xác minh cho biết, thửa đất gia đình ông Nguyễn Văn Thống đang sử dụng có nguồn gốc được thôn Đào Xá giao không đúng thẩm quyền từ năm 1996, với diện tích 15 thước.

Theo phiếu thu số 15 ngày 28/1/1996 do thôn Đào Xá lập có nội dung: “Anh Thống nộp tiền đấu thầu lâu dài thùng 5 mẫu, tổng là 15 thước”, số tiền 2.333.000 đồng.

Năm 2002, tại xã Trung Chính được đo đạc bản đồ địa chính, thửa đất ông Thống đang sử dụng là thửa 59, tờ bản đồ 61, diện tích 394m2.

Năm 2017, ông Nguyễn Văn Thống có đơn đăng ký đề nghị cấp GCNQSDĐ và đã được UBND huyện Lương Tài cấp GCNQSDĐ, thửa đất số 59, tờ bản đồ số 61, diện tích 262m2, mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn.

Đối chiếu với quy hoạch đường tỉnh 285 và đường huyện (theo bản đồ quy hoạch xây dựng nông thôn mới đường tỉnh 285 rộng 27m, đường huyện rộng 24m), diện tích 132m2 của thửa đất số 59, tờ bản đồ 61 mà gia đình ông Thống đề nghị UBND huyện Lương Tài ghi bổ sung vào GCNQSDĐ đã cấp nằm trong hành lang đường.

UBND tỉnh cho rằng, việc ông Nguyễn Văn Thống yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lương Tài phải thực hiện hành vi hành chính là vào GCNQSDĐ thêm diện tích 132m2 về bản chất là KN việc UBND huyện Lương Tài không cấp bổ sung vào GCNQSDĐ diện tích 132m2 đất mà ông đang sử dụng. Ông cho rằng diện tích 132m2 đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ.

Nội dung này, Chủ tịch UBND huyện Lương Tài đã thụ lý giải quyết đơn KN của ông theo Bản án số 13/2023/HC-ST ngày 13/6/2023 của TAND tỉnh Bắc Ninh về bản chất trùng với nội dung KN được nêu trong Văn bản số 1767/UBND-NC ngày 21/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Liên quan đến nội dung công dân KN có 5 loại giấy tờ trong hồ sơ thửa đất số 59, tờ bản đồ số 61 giả mạo chữ ký của ông, UBND tỉnh giải thích: Để có căn cứ ra quyết định trưng cầu giám định chữ ký theo quy định tại khoản 15, Điều 1, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp thì phải có chữ ký mẫu của ông Nguyễn Văn Thống.

Tuy nhiên, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã 4 lần mời ông Thống đến làm việc để xác minh, nhưng ông Thống và người được ông Thống ủy quyền không đến làm việc trực tiếp.

Vì vậy, việc ông Thống cho rằng Chủ tịch UBND huyện Lương Tài không giải quyết nội dung ông KN “có 5 loại giấy tờ trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận thửa đất số 59, tờ bản đồ 61 là giả mạo chữ ký của ông Thống” là không đúng.

Giải quyết đơn của công dân, ngày 24/1/2024, cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh cũng đã tiến hành đối thoại.

Kết quả đối thoại cho thấy, đại diện UBND huyện Lương Tài và các cơ quan liên quan giữ nguyên quan điểm đã giải quyết nội dung KN tại Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 7/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lương Tài.

Ông Nguyễn Văn Thống vẫn không nhất trí với Quyết định1281/QĐ-UBND và giữ nguyên nội dung KN đã gửi Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ kết quả xác minh, căn cứ vào các quy định của pháp luật, UBND tỉnh Bắc Ninh kết luận, ông Nguyễn Văn Thống KN toàn bộ Quyết định số 1281/QĐ-UBND vì cho rằng quyết định này vi phạm nghiêm trọng pháp luật hiện hành là không có căn cứ.

“Chủ tịch UBND huyện Lương Tài ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 7/11/2023 về việc giải quyết KN của ông Nguyễn Văn Thống là đúng quy định” - UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định.

Về việc ông Nguyễn Văn Thống vẫn tiếp tục cho rằng có 5 loại giấy tờ trong hồ sơ cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất số 59, tờ bản đồ số 61 giả mạo chữ ký của ông, UBND tỉnh đề nghị, công dân gửi hồ sơ đề nghị giám định chữ ký đến tổ chức có chức năng giám định theo quy định tại Điều 22, Luật Giám định tư pháp để được thực hiện theo yêu cầu.

Từ những căn cứ trên, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định, công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 7/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lương Tài về việc giải quyết KN (lần đầu) của ông Nguyễn Văn Thống.

Đồng thời, yêu cầu ông Nguyễn Văn Thống, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo nội dung Quyết định số 1281/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Lương Tài.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết của UBND tỉnh, nếu không đồng ý, ông Nguyễn Văn Thống có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của pháp luật.

Hải Hà