Trước đó, ngày 29/2/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 672/UBND-VP yêu cầu Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương dừng ngay việc vận chuyển xỉ thải ra ngoài phạm vi nhà máy, toàn bộ lượng xỉ thải phát sinh hàng ngày tập kết về bãi thải xỉ theo đúng dự án được phê duyệt. Công ty chỉ được phép vận chuyển, tiêu thụ xỉ thải ra ngoài phạm vi nhà máy khi đã khắc phục các tồn tại báo cáo về UBND tỉnh và được UBND tỉnh cho phép.

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 29/2/2024 thành lập đoàn kiểm tra đột xuất tổng thể hoạt động tập kết, vận chuyển, tiêu thụ tro xỉ thải của Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương gắn với hoạt động bến bãi trên địa bàn thị xã Kinh Môn, thành phố Chí Linh và huyện Kim Thành.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra xác minh có 7 tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động tập kết, vận chuyển tiêu thụ tro xỉ thải không đúng quy định tại 5 điểm tập kết trên địa bàn thị xã Kinh Môn gây ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương vi phạm quy định về đê điều khi vẫn duy trì dãy nhà tạm cấp 4 tại khu vực cảng dầu, để Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghiệp Cẩm Phả tập kết tro xỉ thải tại cả̉ng dầu của nhà máy không đúng quy định.

Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghiệp Cẩm Phả quá trình vận chuyển, rót xỉ xuống tầu còn có thời điểm gây bụi, có dấu hiệu cơi nới thành thành thùng nguy cơ gây mất an toàn.

Công ty Cổ phần Đông Hải 27/7 sử dụng đất không đúng quy định; chưa thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng; chưa được xác nhận hiện trạng công trình trên bến bãi trước khi công bố hoạt động; sử dụng mố cẩu kết cấu thép không đúng quy mô xây dựng bến tạm được UBND thị xã Kinh Môn phê duyệt; chưa chấp hành việc dừng vận chuyển tro, xỉ thải ra khỏi phạm vi nhà máy theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng của hộ ông Lê Đình Tân, xã Thắng Long tập kết tro xỉ ngoài ranh giới được thuê đất, vi phạm hành lang Cầu Mây.

Bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng của hộ bà Nguyễn Thị Thoan, xã Thăng Long chưa được cấp giấy phép liên quan đến hoạt động đê điều, chưa có thủ tục về môi trường.

Tại khu vực giáp gầm Cầu Mây, ông Lưu Văn Tuyên tập kết trái phép 720 tấn tro xỉ thải trên diện tích khoảng 800m2 vi phạm hành lang cầu, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm hành lang đê.

Tại khu vực xứ đồng Hóng, thôn Xạ Sơn, xã Quang Thành, ông Lưu Văn Cường thuê 1.562m2 đất nông nghiệp của ông Vũ Thanh Tùng để tập kết tro xỉ trái phép. UBND thị xã Kinh Môn đã xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu ông Tùng, ông Cường di chuyển toàn bộ khối lượng tro xỉ trả lại mặt bằng, đến ngày 2/3/2024 khu vực này đã dọn di chuyển hết lượng tro xỉ tập kết.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Hải Dương, UBND thị xã Kinh Môn đã phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan lập hồ sơ xử lý vi phạm, yêu cầu di dời đối với tro, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương được tập kết không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường thời gian qua. Đến nay, nhiều vị trí vi phạm đã thực hiện việc di dời toàn bộ tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương.

Đại diện Công ty TNHH Nhiệt điện Jaks Hải Dương cho biết, đơn vị thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh là không để các đơn vị tiêu thụ vận chuyển tro xỉ ra ngoài phạm vi của nhà máy, bãi thải xỉ khi chưa được cho phép.

Ngoài ra, công ty đang khẩn trương xây dựng kế hoạch vận chuyển, tiêu thụ tro xỉ thải theo hướng: Đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, tập kết đúng nơi quy định, đảm bảo chấp hành các quy định về tải trọng, an toàn giao thông, an ninh trật tự, đồng thời cam kết ưu tiên tiêu thụ xỉ thải làm vật liệu san lấp cho các công trình, dự án phù hợp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hoàng Long + Nam Dũng