Theo văn bản do Phó Giám đốc Sở TN&MT Nghệ An Phạm Văn Toàn gửi UBND huyện Kỳ Sơn đề cập: Ngày 8/2/2023, Báo Thanh tra có bài viết “Lạ kỳ công trình kinh doanh du lịch không phép giữa bản làng”, trong đó có nêu một quần thể các công trình, vật kiến trúc đang được hộ ông Nguyễn Duy Linh tiến hành thi công trên đất nông nghiệp tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An nhưng không có các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định.

Sau khi xem xét, căn cứ các quy định của pháp luật, Sở TN&MT có ý kiến như sau:

Tại Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau: “UBND cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định; b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.”

Vì vậy, đề nghị UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức kiểm tra, rà soát các nội dung Báo Thanh tra nêu trên; trường hợp xác minh có vi phạm luật thì xử lý theo đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở TN&MT trước ngày 01/3/2023.

Trước đó, sau khi Báo Thanh tra phản ánh, UBND huyện Kỳ Sơn đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo UBND xã Mường Lống kiểm tra, báo cáo; đồng thời yêu cầu UBND xã tạm đình chỉ thi công đối với các hạng mục xây dựng tại bản Mường Lống 1 do ông Nguyễn Duy Linh ở xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa làm chủ cơ sở.

Qua báo cáo của UBND xã Mường Lống, ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, đã giao cho 1 Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Phòng TN&MT và Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp UBND xã Mường Lống tổ chức tiến hành kiểm tra, xác minh và tham mưu hướng xử lý, với quan điểm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Xuân Thống