UBND tỉnh giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tuy Hòa tổ chức bị thu hồi đất Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai, địa chỉ trụ sở chính tại 581 Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa.

Tổ chức được Nhà nước giao đất để quản lý là Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tuy Hòa.

Với diện tích đất thu hồi là 19.561,5m2. Mục đích sử dụng đất bị thu hồi: Trạm trộn bê tông thương phẩm và các sản phẩm phụ, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh. Vị trí, ranh giới khu đất theo mảnh trích lục bản đồ địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 15/6/2022.

Diện tích đất giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tuy Hòa quản lý là 19.561,5m2. Lý do thu hồi đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 (Đơn trả lại đất số 52/CNNBM ngày 7/7/2023 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai về việc trả lại đất thuê của Nhà nước).

Về bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại, không bồi thường về đất theo quy định tại khoản 3 Điều 82 Luật đất đai năm 2013. Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai tự nguyện trả lại đất, cam kết không nhận tiền bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại theo nội dung tại Đơn trả lại đất số 52/CNNBM ngày 7/7/2023 và biên bản kiểm tra ngày 2/7/2023.

UBND tỉnh thu hồi và chấm dứt hiệu lực các Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 9/4/2012 về việc thu hồi và cho thuê đất công trình trạm trộn bê tông thương phẩm và các sản phẩm phụ tại xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa; Quyết định số 817/QD-UBND ngày 21/4/2017 về việc chuyển hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và Hợp đồng thuê đất số 83/2017/HĐTĐ ngày 26/7/2017 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 634277 cấp ngày 18/9/2012; chỉnh lý biến động ngày 23/1/2018.

leftcenterrightdel
Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai liên tục bị người dân phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm trường. Ảnh: Đình Sang

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho tổ chức có đất bị thu hồi nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ đất đã cấp, để thu hồi, quản lý theo quy định.

Chi cục Quản lý Đất đai chủ trì, phối hợp các ngành chức năng tổ chức bàn giao đất trên thực địa đối với diện tích đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tuy Hòa quản lý theo quy định.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và hồ sơ thuê đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thu hồi, quản lý theo quy định; phối hợp bàn giao phần diện tích đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tuy Hòa quản lý theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tuy Hòa có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý chặt chẽ đối với diện tích đất thu hồi và lập phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai có địa chỉ trụ sở chính 581 Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, liên tiếp nhiều năm sống gần công ty, người dân tại thôn Liên Trì, xã Bình Kiến vô cùng bức xúc, phản ánh trước tình trạng ô nhiễm do các hoạt động từ đơn vị này gây ra.

Trước đó, ngày 7/7/2023, Báo Thanh tra đã đăng tải bài viết: “Phú Yên: Người dân “chết mòn” bên trạm bê tông của Công ty Nắng Ban Mai” phản ảnh bức xúc vì nhiều năm nay phải sống chung với bụi bẩn, ô nhiễm môi trường. Người dân tại thôn Liên Trì, xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà nhiều lần phản ánh, kiến nghị đến các cấp chính quyền địa phương về việc di dời trạm trộn bê của Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai cách xa khu dân cư.

CTV Đình Sang