Ngày 2/10/2022, Báo Thanh tra đăng bài “Thanh Hóa: Công ty Điện lực cần xem xét lại việc hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn cho HTX Triệu Xá”, nội dung phản ánh HTX Dịch vụ điện Triệu Xá cho rằng bị HTX Dịch vụ điện Đại Đồng (xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn) đánh tráo tên để lấy tiền hoàn trả lưới điện HANT của ngành Điện khiến việc bức xúc, khiếu nại kéo dài.                 

Sau khi báo đăng, HTX Triệu Xá đã được nhận lại được số tiền từ người của HTX Dịch vụ điện Đại Đồng, đồng thời ký vào biên bản làm việc giữa Điện lực Đông Sơn và các HTX điện trên địa bàn xã Đông Tiến về nội dung đơn thư khiếu nại của HTX Triệu Xá.

Sau khi xem xét lại toàn bộ hồ sơ tiếp nhận, hoàn trả vốn lưới điện HANT của xã Đông Tiến và qua ý kiến của các thành viên tham gia cuộc họp, các bên đã đi đến thống nhất về giá trị hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện HANT của xã Đông Tiến được hoàn trả là 295.566.000 đồng.

Theo đó, các bên thống nhất với kết quả xem xét hồ sơ hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện HANT của các HTX Dịch vụ điện xã Đông Tiến đã được cấp trên phê duyệt và không còn ý kiến thắc mắc gì thêm.

Ngày 25/10/2022, Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đã có Văn bản 2516/PCTC-TTBVPC thông báo kết quả giải quyết thông tin đăng trên Báo Thanh tra. Theo đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm soát hồ sơ tiếp nhận và hoàn trả vốn lưới điện HANT của 3 HTX dịch vụ điện trên địa bàn xã Đông Tiến.

Kết quả làm việc được các thành viên tham gia hoàn toàn đồng ý về kết quả hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện HANT của các HTX dịch vụ điện xã Đông Tiến đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và HTX Triệu Xá không còn thắc mắc gì thêm.

Trao đổi với phóng viên, các thành viên HTX Triệu Xá vui mừng, phấn khởi vì đã nhận lại được số tiền chính đáng của mình, đồng thời cảm ơn Báo Thanh tra đã lên tiếng bảo vệ lẽ phải, phản ánh chân thực sự việc, giúp cho HTX lấy lại được toàn bộ số tiền hoàn trả vốn lưới điện HANT từ người của HTX Dịch vụ điện Đại Đồng.    

Văn Thanh ​ ​