Đến nay, đã nhận được phản hồi của UBND tỉnh Nam Định:

Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Nguyễn Ngọc Hải, trú tại xóm Sơn Đông, xã Hải Chinh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, kiến nghị UBND tỉnh Nam Định xem xét lại phê duyệt về chủ trương đầu tư dự án “Sản xuất con giống nuôi trồng, chế biến và dịch vụ thủy sản” cho Công ty TNHH Thủy sản và Xuất nhập khẩu Nam Định trên phần diện tích của gia đình và các hộ dân đang sử dụng để nuôi trồng thủy sản, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền và lợi ích chính đáng của các hộ gia đình.

Sau khi nhận được đơn do Báo Thanh tra chuyển đến, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo, giao UBND huyện Hải Hậu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung đơn, rà soát hồ sơ, đối chiếu với các quy định của pháp luật để trả lời công dân, thông tin cho Báo Thanh tra được biết; thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong tháng 6/2022.

TrS-BĐ