Tổng cục Thể dục Thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Nguyễn Bá Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tài chính và Vận động tài trợ Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, trú tại địa chỉ 69 phố Phúc Thịnh, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, phản ánh việc Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử ông Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao quần chúng tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, đồng thời kiện toàn làm Chủ tịch Liên đoàn đến hết nhiệm kỳ 2018 - 2023 trái quy định của pháp luật.

Báo Thanh tra đã chuyển đơn của ông Nguyễn Bá Mạnh đến Tổng cục Thể dục Thể thao đề nghị xem xét, làm rõ vụ việc.

Ngày 10/5/2023, Tổng cục Thể dục Thể thao có văn bản nêu rõ:

1. Về các nội dung phản ánh ông Nguyễn Ngọc Anh vừa là Vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao quần chúng, tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, vừa là Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, tổ chức chịu sự quản lý Nhà nước, là điều bất hợp lý, khó công tâm, khách quan trong hoạt động quản lý Nhà nước; vi phạm Luật Cán bộ, công chức; không có đủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của công chức; đồng thời không hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Vụ Thể dục Thể thao quần chúng (tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước) và Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam (tổ chức xã hội nghề nghiệp) là hai tổ chức có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ của công chức Nhà nước, ông Nguyễn Ngọc Anh đã hoàn thành các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao của Vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao quần chúng.

Đối với trách nhiệm là Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, việc ông Nguyễn Ngọc Anh có hoàn thành nhiệm vụ hay không phải căn cứ vào nhận xét, đánh giá của các thành viên Ban Chấp hành và các tổ chức thuộc Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Bên cạnh đó, pháp luật không cấm công chức tham gia và điều hành các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Do đó, việc ông Nguyễn Ngọc Anh tham gia Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam không vi phạm pháp luật về quản lý công chức.

2. Đối với nội dung phản ánh việc ông Nguyễn Ngọc Anh phải làm việc theo giờ hành chính để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, sẽ không có thời gian để điều hành hoạt động của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam trong giờ hành chính. Nếu ông Nguyễn Ngọc Anh điều hành hoạt động Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam ngoài giờ hành chính sẽ vi phạm pháp luật lao động về thời gian làm việc.

Với trách nhiệm là công chức Nhà nước, ông Nguyễn Ngọc Anh phải tuân thủ quy định về thời giờ làm việc bình thường theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Lao động và Điều 9 Luật Cán bộ, công chức về nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ.

Mặt khác, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự chịu trách nhiệm, nên việc ông Nguyễn Ngọc Anh tham gia Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của Liên đoàn là nguyện vọng cá nhân.

Vì vậy, không có cơ sở cho rằng ông Nguyễn Ngọc Anh tham gia điều hành hoạt động Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam ngoài giờ hành chính là vi phạm pháp luật lao động về thời gian làm việc.

3. Về nội dung Công văn số 1851/TCTDTT-TCCB ngày 25/11/2022 của Tổng cục Thể dục Thể thao gửi Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam về việc ông Nguyễn Ngọc Anh tham gia Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam:

Trên cơ sở đề nghị của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, sau khi có ý kiến thống nhất của Tổng cục Thể dục thể thao, Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức họp và tiến hành các quy trình kiện toàn nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ Liên đoàn.

Việc Tổng cục Thể dục Thể thao đồng ý cử ông Nguyễn Ngọc Anh tham gia Ban Chấp hành và ứng cử giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 là phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1110/BNV-TCPCP ngày 23/3/2022 và Văn bản số 351/BVHTTDL-TCCB ngày 17/2/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, tài chính và các liên đoàn, hiệp hội thể thao.

UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội)

Báo Thanh tra nhận được các đơn của ông Trần Văn Hoàn, địa chỉ số 1, ngách 29, ngõ 373 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, phản ánh việc mua mảnh đất diện tích 33m2 thuộc thửa đất số 81, tờ bản đồ số 22 tại địa chỉ số 33, ngõ 136/28 xóm Bến, thị trấn Văn Điển. Mảnh đất này có xác nhận của UBND xã Tứ Hiệp.

Đơn nêu, ngày 14/3/2023, ông Hoàn nhận được quyết định của UBND thị trấn Văn Điển về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ông Hoàn cho rằng quyết định nói trên không khách quan, nên đã gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương đề nghị xem xét, giải quyết. Trong thời gian chờ cơ quan chức năng giải quyết, UBND thị trấn Văn Điển đã tổ chức cưỡng chế, xâm phạm đến tài sản và nhà ở của gia đình ông.

Sau khi nhận được đơn do Báo Thanh tra chuyển đến, UBND thị trấn Văn Điển có văn bản cho biết: Vị trí đất ông Trần Văn Hoàn kiến nghị có nguồn gốc là đất nông nghiệp xã Tứ Hiệp xâm canh, thuộc địa giới quản lý hành chính của thị trấn Văn Điển.

Ông Trần Văn Hoàn đã xây dựng công trình trên đất nông nghiệp có diện tích vi phạm 33m2, UBND thị trấn Văn Điển đã nhiều lần thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm, nhưng tiếp tục tái vi phạm.

UBND thị trấn Văn Điển đã chỉ đạo các ban, ngành tuyên truyền, vận động để ông Trần Văn Hoàn tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, đồng thời chỉ đạo công chức chuyên môn thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tháo dỡ của ông Trần Văn Hoàn và không để công dân cố tình tiếp tục vi phạm. Tuy nhiên, ông Trần Văn Hoàn không nghiêm túc trong việc tự khắc phục, tháo dỡ công trình vi phạm.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước, ngày 9/3/2023, UBND thị trấn Văn Điển đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm của ông Trần Văn Hoàn.

Ngày 14/3/2023, UBND thị trấn Văn Điển ban hành Thông báo số 13/TB-UBND về việc thực hiện quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, đề nghị ông Trần Văn Hoàn tự tháo dỡ công trình vi phạm, di chuyển tài sản ra khỏi công trình vi phạm.

Ngày 17/3/2023, UBND thị trấn đã tổ chức thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm của ông Trần Văn Hoàn theo quy định.

UBND tỉnh Bắc Giang

Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Sen, Giám đốc Công ty Xây dựng Hoa Sen, trú tại tổ dân phố Thanh Lương, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, phản ánh việc Công ty Nam Á có hành vi lấn chiếm đất của Công ty Xây dựng Hoa Sen và của các hộ dân gần cụm công nghiệp Hoàng Mai, Hoàng Mai 3, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, nhưng chưa được chính quyền các cấp xem xét, giải quyết, gây bức xúc dư luận.

Đơn nêu, ông cho rằng việc UBND huyện Việt Yên và UBND thị trấn Nếnh tổ chức cưỡng chế phần diện tích đất của Công ty Xây dựng Hoa Sen để giao cho Công ty Nam Á là không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty Xây dựng Hoa Sen.

Sau khi Báo Thanh tra chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Sen đến UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị kiểm tra, làm rõ vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích đã có ý kiến chỉ đạo, giao Thanh tra tỉnh kiểm tra xem xét, làm rõ nội dung đơn của công dân và tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1180/UBND-TCD ngày 17/3/2023; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội

Báo Thanh tra nhận được đơn của bà Nguyễn Hải Vân, trú tại căn hộ 50, tập thể Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, tố cáo đối tượng Phạm Hồng Hạnh (trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) có hành vi lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mời chào, kêu gọi đầu tư.

Đơn nêu, tháng 11/2021, bà đã gửi đơn trình báo vụ việc tới Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an thành phố Hà Nội, nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

Sau khi nhận được đơn do Báo Thanh tra chuyển đến, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội có Văn bản số 2187/PCĐ-VPCQCSĐT ngày 21/4/2023, chuyển đơn của công dân đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; thông báo kết quả cho Báo Thanh tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội biết.

TrS-BĐ