UBND thành phố Hải Phòng

Báo Thanh tra nhận được đơn của bà Đinh Thị Đảm, địa chỉ thôn Lò Vôi, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, phản ánh việc UBND huyện Thủy Nguyên xây dựng khu tái định cư cho người dân bị thu hồi đất cho dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Bắc Sông Cấm không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, không đảm bảo các yếu tố về an toàn môi trường, ảnh hưởng sức khỏe của người dân sinh sống.

Báo Thanh tra đã chuyển đơn của bà Đinh Thị Đảm đến UBND thành phố Hải Phòng đề nghị xem xét, làm rõ vụ việc.

Ngày 29/12/2021, UBND thành phố Hải Phòng có Văn bản số 10154/UBND-TCD trả lời, cụ thể: 

"Căn cứ theo Quyết định số 8923/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho công dân làm nhà ở tại khu tái định cư Bắc sông Cấm, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên; Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu tái định cư Bắc sông Cấm; Quyết định số 5470/QĐ-UBND  ngày 13/8/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên phê duyệt điều chỉnh cục bộ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 4980/UBND-QH2 ngày 7/8/2020 và ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng tại Công văn số 3916/SXD-QHKT ngày 13/8/2020, đối chiếu vị trí lô đất của bà Đinh Thị Đảm tại khu tái định cư Bắc sông Cấm, lô đất số 21, khu A15 cách nghĩa trang Tàu Cóc là 200m và nghĩa trang xứ đồng Cửa Khe là 150m.

Theo Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu tái định cư Bắc sông Cấm phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm được UBND huyện Thủy Nguyên phê duyệt, nghĩa trang Tàu Cóc và nghĩa trang xứ đồng Cửa Khe đã được quy hoạch là đất cây xanh.

UBND thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm, trong đó với nghĩa trang Tàu Cóc có xây dựng hệ thống tường rào bao che, cây xanh cách ly, các công trình phụ trợ… Nghĩa trang xứ đồng Cửa Khe hiện trạng đã được Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng trồng bổ sung cây xanh tại các khu vực tiếp giáp với đường giao thông của khu tái định cư Bắc sông Cấm, đảm bảo vệ sinh môi trường và giảm thiểu ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh."

Theo đó, các lô đất thuộc khu tái định cư Bắc sông Cấm phục vụ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hhu đô thị mới Bắc sông Cấm, trong đó có lô đất của bà Đinh Thị Đảm đã đảm bảo các quy định của pháp luật về quy hoạch và vệ sinh môi trường.

Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Nông Thiện Quân, trú tại phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, phản ánh việc tổ chức cuộc thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Cao Bằng diễn ra ngày 24/10/2021 có hiện tượng tiêu cực, gian lận…

Sau khi nhận được đơn do Báo Thanh tra chuyển đến, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng có Văn bản số 3226/SNV-CCVCĐT ngày 30/12/2021 phúc đáp như sau:

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo ghi tên Nông Thiện Quân, địa chỉ phường phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng; Hội đồng Tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2021 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã tiến hành xử lý ban đầu thông tin tố cáo, trong đó đã mời các cá nhân có liên quan trong nội dung đơn (ông Nông Thiện Quân, ông Lê Kim Phú và ông Vi Văn Dưỡng) đến làm việc để xác minh làm rõ các thông tin tố cáo. Kết quả xử lý ban đầu thông tin tố cáo, Hội đồng khẳng định đây là đơn tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo nhằm mục đích không trong sáng; không có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm nội quy, quy chế thi và các nội dung tố cáo trong đơn không đúng sự thật.

Căn cứ khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018 thì đơn tố cáo không đủ điều kiện để thụ lý, xử lý theo quy định.

Quá trình làm việc với các cá nhân có liên quan đều được lập thành biên bản và có chữ ký xác nhận của các bên tham gia làm việc. Kết quả xử lý thông tin tố cáo đã được Hội đồng báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Cao Bằng và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

TrS-BĐ